OldTown LARP 2020 - Formularz rejestracyjny konglomeratów // Conglomerate registration form
Witaj! Dotarłeś do formularza zgłoszeniowego Konglomeratu.

Konglomerat jest zrzeszeniem Frakcji i Grup - każdy Konglomerat musi zawierać przynajmniej jedną Frakcję i składać się z minimum dwóch ekip. Rejestracja odbywa się po wypełnieniu zgłoszenia przez wszystkie wchodzące w skład Konglomeratu ekipy.
Konglomerat wyznacza swojego (głównego) koordynatora. Ten, musi wziąć na barki zgranie wszystkich ekip do niego należących i ściśle współpracować z organizatorami OT zarówno w tematach czysto organizacyjnych, jak i fabularnych.
Zgłoszenie się jako Konglomerat da Wam możliwość kontaktu z organizatorami poprzez dedykowany kanał na Facebook’u. Tam, oprócz informacji dotyczących zagospodarowania terenu czy harmonogramu prac budowlanych, będzie możliwość zamawiania różnego rodzaju materiałów (np. drewno prosto z tartaku), które zostaną Wam dostarczone prosto na miejsce imprezy.
Organizatorzy zapewnią wsparcie materiałowe (głównie drewno budowlane, materiały mocujące itp.) i przyłącze elektryczne dla Konglomeratów na cel budowy ogólnodostępnej dla wszystkich uczestników eventu przestrzeni. Do dyspozycji Konglomeratu będzie przyłącze o mocy 1kW z możliwością rozbudowy o dodatkową moc.
Co więcej, każdy Konglomerat będzie miał wyznaczonego organizatora do pomocy merytorycznej w ciągu sezonu oraz do bezpośredniego kontaktu w trakcie imprezy.
Koordynatorzy Konglomeratów będą zapraszani na specjalne spotkania dotyczące tworzenia fabuły gry, które odbywać się będą w ciągu roku. W ramach spotkań omawiane będą rozwiązania fabularne oraz organizacyjne związane z przebiegiem larpa.

Zgłaszajcie się jak najszybciej. Organizatorzy odpowiedzą na każde zgłoszenie wysłane do dnia 31.03.2019. Nie jesteśmy w stanie niestety zagwarantować tego w przypadku zgłoszeń wysłanych po tym terminie.
Koniecznie sprawdźcie też galerie zdjęć z poprzednich edycji, aby zaczerpnąć inspiracji. I pamiętajcie, że po imprezie będziemy wymagać od Was posprzątania swojego terenu (rozbiórka zabudowy, wyniesienie śmieci itd.).

Wiemy ile pracy wymaga skoordynowanie dużej ekipy, więc jeżeli zgłoszenie zostanie zaakceptowane Wasz koordynator otrzyma wejściówkę za darmo.
Jeżeli nie jesteście w 100% pewni, czy wypełnić ten formularz, bądź macie wątpliwości - napiszcie na contact@oldtownfestival.net lub na naszym facebookowym profilu.


//


Welcome! You’ve arrived at the Conglomerate registration form.
A Conglomerate is a union of Factions and Groups - every Conglomerate must consist of at least one Faction and of minimum two crews. The registration can be made after a successful registration of all crews a Conglomerate will consist of.
The Conglomerate designates its main coordinator. This person will be required to coordinate all the crews within the conglomerate and cooperate closely with the OT organisers in regards of both plot and strictly organisational matters.
Registering as a Faction gives you the opportunity to contact the organizers through a dedicated Facebook channel, granting you access to the information about land management, construction work schedule and the possibility to order construction materials (such as lumber mill wood) which will then be delivered to you directly at OldTown.
The organisers will provide support regarding materials (mainly construction wood, stabilizing materials etc.) and the electrical power connection to the Conglomerates in order to facilitate their construction of a public space to be used by all the event members. The Conglomerate will have a 1kW power connection at their disposal, with the possibility to expand for more power.
Moreover, each Conglomerate will have a designated organiser to provide meritorical help throughout the season and for direct contact during the event.
Faction coordinators will be invited to special meetings to discuss the game plot which will take place throughout the year. During these meetings we will discuss the plot & organisational issues regarding the LARP.
Submit your registration forms as soon as you can. The organisers will reply to every registration form submitted until 31.03.2019. We however cannot guarantee the same level of responsiveness for any submissions made after this date.

We strongly advise you to check the photo galleries from previous years for inspiration. Please also remember that after OldTown ends you will have to clean up your spot (deconstruct your constructions, gather and take out the garbage, etc.).

We know how much work and effort coordinating a large, 20-people strong crew requires, so if your submission will be accepted, your coordinator will receive a free admission.
If you are not 100% sure if you should fill in this form or have any doubts, write to us at contact@oldtownfestival.net or to our Facebook profile.
Nazwa konglomeratu //Conglomerate name
Your answer
Imię i nazwisko oraz ksywka koordynatora konglomeratu // Name, surname and nickname of the conglomerate coordinator
Your answer
Adres e-mail koordynatora konglomeratu // E-mail address of the conglomerate coordinator
Your answer
Telefon kontaktowy koordynatora // Coordinator's phone number (please include the country code)
Your answer
Link do profilu FB koordynatora konglomeratu// FB profile link of the conglomerate coordinator
Your answer
Frakcje i grupy wchodzące w skład konglomeratu // Factions and groups this conglomerate consists of
Your answer
Krótki opis konglomeratu do zamieszczenia na stronie www (~500 znaków) // A short in-game conglomerate description which will be posted on our website (~500 characters)
Your answer
Grafika, zdjęcie lub logotyp do zamieszczenia na stronie www. Umieść odpowiedni plik na zewnętrznym serwerze (np: https://pl.imgbb.com) i wrzuć link poniżej. // Graphics, photo or logo to be placed on our website. Place the appropriate file on an external server and paste the link below.
Your answer
Pełna historia konglomeratu na potrzeby fabuły. Jeśli opis jest dłuższy niż ~2000 znaków, to podaj tutaj link do odpowiedniego dokumentu // Full history of the conglomerate for LARP use. If the description is longer than ~2000 characters, please provide a link to the appropriate document here
Your answer
Czy konglomerat jest w sojuszu z innym konglomeratem? Jeżeli tak, to z którym i na czym on polega? // Is your conglomerate allied with any other conglomerate? If so, with which one and what are the terms of your alliance?
Your answer
Czy konglomerat jest w konflikcie z innym konglomeratem? Jeżeli tak, to z którym i na czym on polega? // Is your conglomerate in conflict with any other conglomerate? If so, with which one and what is the nature of your conflict?
Your answer
Co zamierzacie zbudować? Jak będzie wyglądać wasz obóz na OldTown? // What are you planning to build? What will your OldTown camp look like?
Your answer
Opiszcie krótko questy, które jesteście w stanie poprowadzić dla innych - będzie to jeden z tematów, które zostaną poruszone na spotkaniach z organizatorami podczas spotkań w sezonie. // Briefly describe the quests which you can prepare for others - this will be one of the topics to be discussed at the meetings with the organizers during this season.
Your answer
Czy jest jakiś duży event który zamierzacie poprowadzić dla graczy? Jakiej pomocy w jego organizacji będziecie potrzebować? // Are you planning any big event for other players? Do you need any help from the organizers with that event?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy