Inscripcions TIC BCN 2019 Iniciació per a NO Federats

Formulari d'Inscripciò per a no federats exclusivament categories de Iniciació Adults e Iniciació Nens

Cal omplir un formulari per cada participant o membre de la família o grup ||||
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Adreça electrónica incorrecta
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Com a participant d’aquesta activitat d’orientació , manifesto que: 1. Participo voluntàriament a aquesta prova sota la meva responsabilitat. 2. Que estic físicament ben preparat per a la competició, sense que la meva participació a aquesta activitat pugui agreujar una malaltia. 3. Que disposo de capacitat física i recursos suficients per garantir la meva pròpia seguretat, disposo del material esportiu i de seguretat necessaris. 4. Que autoritzo a la organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, gravació audiovisual de la meva participació a la prova. 5. Que em comprometo a seguir les pautes generals de civisme i de respecte el medi ambient: prudència en carrers i/o carreteres obertes el trànsit, ser respectuosos amb el medi ambient (no llençar deixalles...), no deteriorar recursos biològics, geolòlogics ni culturals. 6. Que he de respectar les normes viàries per a vianants. És a dir, prestar atenció al creuar els carrers, ja que el trànsit de vehicles no estarà tallat. He de córrer o creuar els carrers pels llocs adequats on fer-ho (voreres, passos de vianants,...). És responsabilitat del participant assegurar-se que pot creuar un carrer abans de fer-ho i és molt més important la pròpia seguretat que guanyar temps a la cursa.
  This is a required question

  Ús i tractament de dades de caràcter personal

  En compliment del Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals són tractades d'acord amb les garanties de seguretat i de confidencialitat previstes per la llei, i emmagatzemades en un arxiu digital, el responsable del qual és el Club Orientació Catalunya. Teniu dret a l'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades personals, d'acord amb els termes previstos per la llei, a través d'una sol·licitud per correu electrònic a club@clubcoc.cat