Škola  KORČUĽOVANIA  pre deti                Registrácia na kurz  6.02 - 27.03. 2022

Kurz korčuľovania pre deti od 4 rokov začína v nedeľu 6.02. a končí 27.03.2022 po dobu 8 týždňov. Korčuľujeme v čase od 9.30hod do 12.30hod podľa veku a možností, skupiny upresníme mailom najneskôr 3 dní pred prvým stretnutím na ľade.

Členský príspevok za kurz dieťa je 72,00 Eur
Bankové spojenie: IBAN SK35 0900 0000 0051 7375 5594
Do správy pre prijímateľa vpíšte: CP celé meno dieťaťa, ak platíte dve deti, platba spoločne, uveďte obe mena  

Úhrada bankovým prevodom do 2.02.2022 (nie skôr) Neuhradená rezervácia zaniká dňom 4.02.2022.

Pri nových okolnostiach, vládnych nariadeniach s Covid-19, vás budeme informovať cez FB: Škola korčuľovania Aréna Bago, rovnako mailom. Prosím vždy v nedeľu ráno skontrolujte skupinu FB. V prípade, že nastane lock-down, alebo podobné obmedzenia, kurz prerušíme a dokorčuľujeme neskôr.
 
Stretnutie pre nových rodičov, sa uskutoční v nedeľu 23.01.2022 o 11.15 hod v Aréna Bago.

Rovnako touto cestou pozývam maminy a ocinov, tety aj susedky staňte sa vzorom detí a príďte si zakorčuľovať s nami, hanba bokom, naučíme Vás rovnako padať, ale hlavne sa dobre cítiť na ľade a skvelo korčuľovať. Nový kurz pre skupinu DOSPELÝCH otvárame už budúci pondelok 17.01 do 21.03 (10 hodín/60 min.) vždy od 18.40hod. v sume 130,00 Eur. Ste všetci srdečne vítaní k pohybu a zdraviu.

Ďakujeme pekne,
vidíme sa na ľade, aké koľvek otázky Vám odpovieme na rodičovskom stretnutí.


Jarka Kreškóciová
0915 703 541
Škola KORČUĽOVANIA Aréna Bago

Malý šéfkuchár bez čapice OZ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno a priezvisko dieťaťa: *
Aktuálny vek dieťaťa: *
Dieťa je: *
Required
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Mobilný kontakt: pr. 0915 703 541 *
Email *
Súhlas zákonného zástupcu. Za účelom propagácie prevencie detskej obezity a zdravého životného štýlu dávam súhlas organizácií OZ Malý šéfkuchár bez čapice, zverejňovať fotografie a video detí z aktivít kurzov Školy korčuľovania na FB. Rovnako udeľujem súhlas so pracovaním osobných údajov uvedených v tejto registrácií, podľa zák.č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR na účely spojené s aktivitami tohto združenia v súlade so stanovami (dostupné online). Tieto údaje udeľujem dobrovoľne. *
Required
Ako zákonný zástupca, čestne prehlasujem, že na kurz korčuľovania prinesiem svoje dieťa vždy zdravé a spôsobilé športovať a nebudem ohrozovať zdravie iných detí ani svojho počas celého kurzu. *
Required
Zákonný zástupca, týmto dávam súhlas k členstvu svojho dieťa pre organizáciu Malý šéfkuchár bez čapice OZ na obdobie kurzu korčuľovania od 6.02 - 27.03. 2022 *
Required
Ďakujeme za registráciu a vašu dôveru, vidíme sa na stretnutí rodičov v nedeľu 23.01.2022 o 11.15 hod v Aréna Bago. Prajeme vám veľa zdravia do nového roka 2022, ŠKOLA KORČUĽOVANIA,  Jarka Kreškóciová
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy