ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NewCycles
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว
กรอกตามความเป็นจริง
1. ข้าพเจ้า นาย/นางสาว *
Your answer
2. ชื่อเล่น
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ
Your answer
โรคประจำตัว/แพ้
Your answer
ศาสนา
Your answer
อาหาร
อื่นๆ
Your answer
3. ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น ม.
Your answer
โรงเรียน
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
หรือทำงานอยู่ที่
Your answer
4. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์บ้าน
Your answer
มือถือ
Your answer
E-mail
Your answer
5. ทราบข่าวโครงการนี้จากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทราบข่าวโครงการนี้จากสื่อใด ระบุเพิ่มเติม
Your answer
6. เคยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมประเภทนี้มาก่อนหรือไม่
เคย ในโครงการ/ไม่เคย เพราะ ระบุเพิ่มเติม
Your answer
7. ความสามารถพิเศษ คือ
Your answer
ส่วนที่ 2 : แบบทดสอบ
(สามารถออกแบบหรือตกแต่งเอกสารใบสมัครได้ตามความพอใจ ภายใต้ความเหมาะสม)
1. เขียนแนะนำตัวเองในสไตล์ของตนเอง
Your answer
2.ให้น้องเล่าประสบการณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแออัด
Your answer
3.คิดอย่างไรกับคำว่า “วงจรความยากจน”
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service