O tvojom nenarodenom dieťati
Si ochotná podeliť sa so spomienkami na čas kedy ti umrelo dieťa (spontánny potrat v ktorom koľvek štádiu tehotenstva, narodenie sa mŕtveho dieťatka, alebo úmrtie dieťatka krátko po pôrode) ?

Výpovede budú anonymne čítané pred študentami zdravotných škôl, čiže pred budúcimi zdravotnými sestrami a doktormi, počas prezentácie, ktorá ma študentov viesť k poznaniu a lepšiemu porozumeniu prežívania straty dieťaťa.

Kto iniciuje tento dotazník?
Volám sa Lívia Halmkan Smiešna. Niekoľko rokov pracujem v Pro Life hnutí, najmä v anglickej pobočke CBR UK (abort67.co.uk). Momentálne pripravujem sériu prezentácií pre stredné zdravotné školy, ktoré budú vysveteľovať, prečo je nenarodené dieťa rovnako cenné, ako narodené. Jedna z prezentácí sa bude obzvlášť venovať postoju zdravotného personálu k nenarodeným deťom a ich rodičom počas úmrtia dieťaťa.

Prosím vyplň len tú časť dotazníka, ktorá je ti relevantná.

1. časť / Spontánny potrat
1. Som matka, alebo otec?
Výpovede otcov sú vítané rovnako ako výpovede matky.
2. V ktorom týždni / mesiaci nastal potrat?
Your answer
3. Stručne opíš priebeh potratu
Your answer
4. S akým zdravotným personálom (ZP) si bol/a vtedy najviac v kontakte?
zdravotná sestra, doctor...
Your answer
5. Spomenieš si na milé gesto / vetu od ZP, počas tejto ťažkej situácie ktorá ťa potešila? Môže to byť akýkoľvek detail.
napr. sestrička keď videla že plačem mi ticho stísla ruku na znak sústrasti
Your answer
6. Spomenieš si na nepríjemné gesto / vetu od ZP, ktorá ťa zarmútila, alebo šokovala? Môže to byť akýkoľvek detail.
napr. doktor mi povedal že v prvom trimestry to ešte nie je dieťa a nemám prečo smútiť.
Your answer
7. Ak by ti bola ponúknuta možnosť pochovať svoje dieťa, čo by si urobila?
napr. prijala by som túto možnosť, pretože....., alebo nechcela by som túto možnosť, pretože....
Your answer
8. Keby si znova musela ísť cez tú istú situáciu, zmenil/a by si niečo?
Ak áno, čo presne?
Your answer
9. Čo by si odkázal/a budúcim sestričkám a doktorom?
Your answer
10. Ako si sa, alebo sa stále s touto skúsenosťou vysporiadavaš?
napr. Zúčastnovala som sa terapie, modlím sa za emocionálne zahojenie, silný zážitok, ktorý mi pomohl vysporiadať sa, vysporiadala som sama atd.
Your answer
11. Chcel/a by si ešte niečo dodať?
Your answer
12. Ak by boli k tvojej situácii dodatočné otázky, môžem ťa kontaktovať?
Ak si v predchádzajúcom bode odpovedal/a ÁNO, uveď email, alebo telefón.
Your answer
2. časť / Narodenie mŕtveho dieťaťa
1. Som matka, alebo otec?
Výpovede otcov sú vítané rovnako ako výpovede matky.
2. V ktorom štádiu tehotenstva sa dieťa narodilo?
Your answer
3. Vedel/a si pred pôrodom že dieťa už nežije?
4. Bola smrť predpokladaná?
5. Stručne opíš priebeh tehotenstva / pôrodu
napr. v 4. mesiaci tehotenstva mi bolo oznámené že moje dieťa má ťažkú vívojovú vadu a pravdepodobne umrie počas alebo hneď po pôrode. Dieťa sa narodilo v 8 mesiaci, ale žilo len pár hodín.
Your answer
6. S akým zdravotným personálom (ZP) si bol/a vtedy najviac v kontakte?
zdravotná sestra, doctor...
Your answer
7. Spomenieš si na milé gesto / vetu od ZP, ktorá ťa počas tejto ťažkej situácie potešila? Môže to byť akýkoľvek detail.
napr. sestrička keď videla že plačem mi ticho stísla ruku na znak sústrasti.
Your answer
8. Spomenieš si na nepríjemné gesto / vetu od ZP, ktorá ťa zarmútila, alebo šokovala? Môže to byť akýkoľvek detail.
napr. doktor mi povedal že mám predsa doma ešte dve deti.
Your answer
9. Ak by ti bola ponúknuta možnosť pochovať svoje dieťa, čo by si urobila?
napr. prijala by som túto možnosť, pretože....., alebo nechcela by som túto možnosť, pretože....
Your answer
10. Keby si znova musela ísť cez tú istú situáciu, zmenil/a by si niečo?
Ak áno, čo presne?
Your answer
11. Čo by si odkázal/a budúcim sestričkám a doktorom?
Your answer
12. Ako si sa, alebo sa stále s touto skúsenosťou vysporiadavaš?
napr. Zúčastnovala som sa terapie, modlím sa za emocionálne zahojenie, silný zážitok, ktorý mi pomohl vysporiadať sa, vysporiadala som sama atd.
Your answer
13. Chcel/a by si ešte niečo dodať?
Your answer
14. Ak by boli k tvojej situácii dodatočné otázky, môžem ťa kontaktovať?
Ak si v predchádzajúcom bode odpovedal/a ÁNO, uveď email, alebo telefón.
Your answer
Kontakt
Lívia Halmkan - liviama@gmail.com - 0915 212087
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms