Сэтгүүл зүйн онол, түүх ОУСО-4, ТВСЗ-4,ТВС-4
Бичих хэсэгт зөвхөн Монголооор бичнэ үү
Таны анги *
Таны овог *
Your answer
Таны нэр *
Your answer
Таны Email хаяг
Your answer
“ОНМХ-ийн эрх зүйн зохицуулалт” хичээл
1. Нийгмийн бусад харилцааны дотроос хэвлэл, мэдээллийн харилцааг ялган тодорхойлох боломж олгодог хийгээд энэхүү хэвлэл, мэдээллийн харилцааны зохицуулалтыг:
2. Мэдээллийн эрх чөлөөг 1946 онд НҮБ анхны чуулганаараа хүлээн зөвшөөрч НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей дэмжсэн тогтоол гаргасан. Энэхүү 59 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр зүйлд “Мэдээллийн эрх чөлөө бол ................ эрх мөн. НҮБ-ын хүндэтгэсэн дээдэлсэн бүхий л эрх чөлөөний тулгын чулуу юм” гэж заажээ.
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
3. Төрийн байгууллагын мэдэлд байгаа мэдээллийг нээлттэй болгох нь ..................
4. Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль нь ................ онд батлагдсан.
“Сэтгүүлчийн ур чадвар” хичээл
1. Сэтгүүлчийн чөлөөтэй сэтгэх байдал нь:
2. Онгод гэдэг нь:
3. С.Эрдэнийн “Малын хөлийн тоос” зохиолын байгалийн зураглал нь хүний ямар төрх байдлыг тусгадаг вэ?
4. Сэтгүүлч мэдээллийг бичихдээ үнэн ба худлыг ямар арга замаар зохицуулж болдог вэ?
“Сэтгүүл зүйн онол, дадлага” хичээл
1. Мэдээ мэдээллийг зохиомжлох аргууд:
1.2 Г. ..........Эрчимт хөдөлгөөний нэгдэл...........
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
2. “Эрчимт хөдөлгөөний нэгдэл” бүтцийн туйл ямар ойлголттой ижил утгатай вэ?
3.1 ОНМХ-ийн нь дараах үүргийг гүйцэтгэдэг. А. ............Мэдээллэх.......................
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
3.2 ОНМХ-ийн нь дараах үүргийг гүйцэтгэдэг. Б. .......Танин мэдүүлэх.............
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
3.3 ОНМХ-ийн нь дараах үүргийг гүйцэтгэдэг. В. .............Зугаацуулах...................
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
3.4 ОНМХ-ийн нь дараах үүргийг гүйцэтгэдэг. Г. .........Боловсрол олгох...........
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
4.1 Сэтгүүл зүйн дараах зарчимыг баримтлана. А. ...........Шуурхай.................
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
4.2 Сэтгүүл зүйн дараах зарчимыг баримтлана. Б. .........Олон ургальч............
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
4.3 Сэтгүүл зүйн дараах зарчимыг баримтлана. В. ...........Хүртээмжтэй...................
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
4.4 Сэтгүүл зүйн дараах зарчимыг баримтлана. Г. ........Ил тод..........
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
4.5 Сэтгүүл зүйн дараах зарчимыг баримтлана. Д. .............Идэвхтэй...................
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
4.6 Сэтгүүл зүйн дараах зарчимыг баримтлана. Е. ..........Үр ашигтай байх...................
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
5. Танин мэдүүлэх үүрэг ....... нэн эртний үеээс эдүйгээг хүртэл, орчин үеийн ....... гэсэн хоёр ангилалыг өөртөө багтаадаг.
Цэгийн оронд байх үгсийг доор бүтнээр бичнэ үү
Your answer
6. Аль нь сэтгүүл зүйн онолын суурь ойлголт вэ?
7. Сэтгүүл зүйн мэдээлэл ерөнхий мэдээллээс юугаараа ялгаатай вэ?
8. Мэдээ бол ........
9. Сэтгүүлзүйн эхлэлийг бүрдүүлэгч нь
10. Сэтгүүлзүйн бүтэц нь
11. Мэдээний философи санаа нь
12. “Баян улааны бэлчээр” зохиолын байгалийн зураглал нь хүний ямар төрх байдлыг тусгадаг вэ?
13. Сэтгүүл зүйн хэрэглэгдэхүүн, үйл явдал, үзэгдэл юмсыг танин мэдэх ерөнхий ойлголтыг “Мэдээлэл”, “Эрх чөлөө”, “Үүрэг”, “Зарчим”, “Үр ашиг” гэж тодорхойлох нь зөв үү?
14. Мэдээллийг цуглуулж боловсруулах ажиллагаа нь
15. Монголын хэвлэл мэдээлэл хагас эрх чөлөөтэй орны тоонд багтдаг.
16. Баримт бол сэтгүүлчийн бүтээлийн түүхий эд мөн.
17. Мэдээлэл олж авах түгээмэл арга бол утасны яриа мөн.
18. Сэтгүүл зүй бол нийгмийн инситут юм.
19. Олон нийтийн мэдээлэл гэдэг нь ..........
Буруу хариултыг олох
20. Сэтгүүл зүйн онолд нэгэнтэй нийгмийг хамарсан мэдээлэл буюу олон нийтийн мэдээллийг гурван үе шатаар дамжин хамардаг.
Буруу хариултыг олох
“Дэлхийн сэтгүүлзүйн” түүх хичээл
1. Монголд Мэдээллийн агентлаг анх хэзээ үүссэн бэ?
2. Монголд сэтгүүлч мэргэжлээр хамгийн анх аль сургууль оюутан элсүүлж, сэтгүүлзүйн сургалтыг эхлүүлсэн бэ?
3. “Тагнуулын төв газраас түрүүлж мэдэх ёстой” гэдэг нь аль орны сэтгүүлчдийн баримталдаг уриа вэ?
4. Монголд ОНМХ-ийн систем хэдийд бүрэлдэн бий болсон бэ?
5. “Чита хотод” 1895 оны сүүлчээр гурван дугаар 1896.1.25 -1897.6.29 хүртэл долоо хоногт таван удаа хэвлэгдэж нийт 450 дугаар гарсан сонины нэр?
6. 19, 20-р зууны зааг дээр Англид сонин “чанартай” ба “үй олны” гэж хоёр хуваагдахад “Times” сонин алинд нь хамаардаг байсан бэ?
7. “Барын таван тамир” аян замын тэмдэглэлийг хэн бичсэн бэ?
8. Х.Цэвлээгийн бичсэн “”Ээж бидэн хоёр” бүтээл бичлэгийн ямар төрөл зүйлд орох вэ?
9. “Үнэн” сонин хэдэн оноос эхлэн гарсан бэ?
10. “Шинэ толь хэмээх бичиг” сонины эхний дөрвөн дугаар нь 23х15см хэмжээтэй 50-60 хуудастай сэтгүүлийн маягаар, дараах 16 дугаар нь 34х26см хэмжээтэй 6-10 нүүр бүхий сонины хэлбэрээр, нийт хэдэн дугаар гарсан бэ?
11. XIX зууны дунд үед Английн өдөр тутмын нэг сонин 60000 хувиар хэвлэгдэж байхад гол өрсөлдөгч нь ердөө 6000 хүрэхгүй хувиар хэвлэгдэж байв. “Аянгаар ниргэгч” гэгддэг байсан тус сонины нэр?
12. 1704 онд “Бостоны мэдээллийн хуудас” хэмээх 7 хоног тутмын сонин эрхлэн гаргасан нь Америкт тогтмол хэвлэлийн суурийг тавьж өгсөн гэж үздэг. Тус сониныг хэн гаргасан бэ?
13. Аль бүтээл Ц.Балдоржийн бичсэн асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл вэ? А. Эх орны ногоон хүрэм сэглэгдэж байна Б. Баярын тухай гунигтай бодол
14. Английн ВBC агентлаг хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
15. Германд хэн, сонинуудыг индэрээ болгох зорилгоор Утга зохиолын товчоон, Хэвлэлийн алба байгуулж, (50 гаруй том 150 гаруй жижиг сонинуудыг дайчилж) сөрөг хүчнийхээ хэвлэлийг худалдан авч асар их мөнгөөр ивээн тэтгэж өөрсдийн бодлогыг сурталчилдаг байсан бэ?
16. “Гол ус намуухан урсана”, “Гэрэлт хайр”, “Зүүдний мөнгөн шувуу”, “Бурханы мэлмий” зэрэг яруу найргийн номууд хэний бүтээл вэ?
17. “Киодо Цусин” мэдээллийн агентлаг аль улсынх вэ?
18. "Монголын цахим сэтгүүлзүйн анхдугаар форум" хэзээ болсон бэ?
19. 1929 онд “ Уран үгсийн чуулган”, “Уран зохиолыг хэрхэн зохиох сэдэв” гэсэн 2 том бүтээлийг хэн хэвлүүлсэн бэ?
20. 1907 онд 3 жижиг хэвлэлийн компани нэгдэн ямар мэдээллийн агентлагийг байгуулсан бэ?
21. Аль нь Б.Ринченгийн бүтээл биш вэ?
22. Дэлхийн сэтгүүлзүйн хамгийн хүндтэй, Ж.Пулитцерийн шагналыг хэдэн оноос олгож эхэлсэн бэ?
23. Хэн хэвлэлийг “тав дахь их гүрэн” гэж нэрлэн 4 сонин, 100 мянган цэрэгтэй армиас илүү гай тарьж чадна гэж үздэг байсан бэ?
24. “Нэгэн сонины нийтлэлд хийсэн зарим ажиглалт”, “Үнэн сонины Дамба”, “Маргааш сонины маргаашийн төрх”, “Шигтгээ од шиг гялалзана” зэрэг нь хэний ямар бүтээл вэ?
25. Монголд орон нутгийн хэвлэл анх хэзээ хэвлэгдсэн бэ?
26. 1918.2-р сар хүртэл нийт 300 орчим дугаар гарсан бөгөөд эхний 55 дугаар нь 23х16см 30-80 хуудастай, сард 2 удаа сэтгүүлийн маягтай гардаг. Хаант засаг санхүүжүүлж Харбин хот дахь Дорнод Хятадын төмөр замын Оросын захиргаанаас эрхлэн гаргаж байсан сонины нэр?
27. О.Дашбалбарын бичсэн “Гол ус намуухан урсана”, “Гэрэлт хайр”, “Зүүдний мөнгөн шувуу”, “Бурханы мэлмий”, “Цаг хугацааны гуниг буюу орон зай дахь дүрсүүд” ямар төрлийн ном бэ?
28. Ихэвчлэн адгуусан амьтаныг хүнчилж, шүлгийн хэлбэрээр бичигдсэн хэдий ч, танин мэдэхүйн шинжтэй бөгөөд, юмс үзэгдлийн мөн чанарыг илчилж, нийгмийн гишүүдийн алдаа дутагдлыг шоглон шүүмжлэх замаар засан залруулах санаа агуулдаг бүтээлийн нэрийг дугуйлна уу.
29. Хэдэн онд “Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай” хууль батлагдсан бэ?
30. Амьдралын бодит баримт, болсон үйл явдал, үзэгдэлд түшиглэн хийсэн богино болон бүрэн хэмжээний киног ямар кино гэх вэ?
31. Мэдээлэл агуулагч бас түүнийг зөөгч төдийгүй хүний бодол санаа, сэтгэл хөдлөлийн нарийн мэдрэмжийг агуулсан өвөрмөц нийтлэлийн төрөлд аль нь хамаарах вэ?
32. Хэдэн онд чөлөөт ардчилсан сэтгүүл зүйн үндэс тавигдсан гэж үздэг вэ?
33. Ш.Цэен-Ойдовын ямар бүтээлд зүй бус үйлдлийг үйлдэх талбар болж байгаа Богдхан уул гэдэг ямар хайрлууштай баян хангай болохыг баримтаар өгүүлж, “өдий төдий олон янзын шувуу жигүүртэнтэй, өвс ургамал, үр жимснээс эхлээд баян тансаг бүхэн бүрдсэн байдгийн хувьд эх орны үзэсгэлэнт байгалийн дээд загварыг хадгалсан газар” хэмээгээд аль тэртээ XVIII зууны үеэс дархалж ирсэн энэ сайхан уулыг хайрлан хамгаалах, улмаар улс үндэстний байгалийн цэцэрлэгт хүрээлэн болгох санал дэвшүүлсэн тухай гардаг вэ?
34. Б.Цэнддоо монголын сэтгүүл зүйд томоохон хувь нэмэр оруулж, бичлэгийн ямар төрөл зүйлээр уншигчдын танил болсон бэ?
35. 1911 оны 10-р сард үндэснийхээ хэлээр ном бичиг барлаж байх шийдвэр гаргасан байна. Хэзээ Гадаад яамны харьяа хорголжин барын үйлдвэр нээгдсэн бэ?
36. 1941 оноос орон нутагт аль аймагт анхны хэвлэлийн үйлдвэр байгуулагдсан бэ?
37. “Аман өгүүллэг нь монголын ардын аман зохиолын нэг хэлбэр бөгөөд энэ нь нэлээд дэлгэрсэн ямар нэгэн үйл явдалд оролцсон болон, харсан хүний үнэмшмээр, аман яриаг хууч хөөрөх буюу аман өгүүллэг гээд байгаа юм” гэж хэн хэлсэн бэ?
38. Монголын сэтгүүлчдийн анхдугаар хурлаар “Үзэл суртлын ажилтны улсын зөвлөгөөний шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд сэтгүүлчийн гүйцэтгэх үүрэг, зорилт ” –ыг хэлэлцэн тодорхойлж, сэтгүүлчийн байгууллагын дүрмийг баталжээ. Тус хурал хэзээ хуралдсан бэ?
Шалгалтад амжилттай оролцсонд баярлалаа submit эсвэл илгээх товчыг дарж шалгалтын материалаа илгээнэ үү.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy