Learn Czech

Start learning Czech in Prague or via Skype! Prices are here: http://www.czech-in-prague.cz/index/prices/0-8
(Začněte se učit česky v Praze nebo přes Skype! Ceny jsou zde: http://www.czech-in-prague.cz/index/prices/0-8)

Look forward to hearing from you!
(Těším se na Vás!)

Jana

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Thank you! Děkuji!

  Thank you for your interest. This is not a binding application. I will contact you to inform you about your options, based on responses from others. (Děkuji za Váš zájem. Toto není závazná přihláška. Budu Vás kontaktovat, abych Vás informovala o možnostech, které Vám mohu nabídnout, podle odpovědí dalších osob.)