Spelregelkennistest - 3X3
Via deze test kan je bekijken of je de basis spelregels van 3X3 onder knie hebt!


Vragen of opmerkingen? rudi.dereu@basketbal.vlaanderen
Speler B1 begaat een fout op een doelende speler A2. De bal gaat door de basket. Het is de 7de ploegfout voor ploeg B. Het spel zal als volgt hervat worden: *
1 point
Elke ploeg heeft ... *
1 point
Gedurende een wedstrijd 3X3, is er interactie tussen de spelers van ploeg A en een coach die zich buiten het veld bevindt. De officials beslissen om ... *
1 point
A1 dribbelt met de bal wanneer B1 de bal wegtikt. Beide spelers lopen achter de bal waarna A1 en B1 beide handen op de bal hebben. De officials fluiten voor balvast. Het spel wordt hervat ... *
1 point
Speler B1 begaat een fout op een niet-doelende speler A2. Het is de 7de ploegfout voor ploeg B. Het spel zal als volgt hervat worden: *
1 point
Bij begin van de overtime is de score 20 voor ploeg A en 20 voor ploeg B wanneer speler A1 een velddoelpunt maakt van 1 punt. *
1 point
Wanneer een sprongbal situatie plaats vindt, wordt het spel hernomen met een check-ball voor ... *
1 point
Speler B1 begaat een fout op een niet doelende speler A2. Het is de 10de ploegfout voor ploeg B. Het spel zal als volgt hervat worden: *
1 point
Aan A1 worden 2 vrije worpen toegekend. B4 vervangt B1 tussen de 1ste en de 2de vrije worp voordat de bal ter beschikking is van A1 voor de 2de vrije worp. *
1 point
De ploeg die voor aanvang van de wedstrijd de 'toss' wint, ... *
1 point
Beide ploegen hebben 3 ploegfouten begaan wanneer B2 een fout begaat op A1 tijdens een 1 punt velddoelpoging. De doelpoging is niet succesvol. Het spel wordt hervat met ... *
1 point
Tijdens de wedstrijd moeten de scheidsrechters voorafgaand aan een check-ball situatie, steeds de bal aanraken en vervolgens passen naar de aanvallende speler. *
1 point
De reguliere speeltijd van een officiële wedstrijd bestaat uit 1 periode van 10 minuten. De wedstrijdklok wordt gestopt bij dode bal situaties en vrije worpen. *
1 point
Spelers worden niet uitgesloten op basis van het aantal persoonlijke fouten die begaan werden. *
1 point
De vervanger kan pas het speelveld betreden mits toelating van de scheidsrechters of wedstrijdtafel terwijl de bal dood is en de wedstrijdklok stilstaat. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy