MẪU CẬP NHẬP THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ
(Anh Chị học viên đăng nhập vào Gmail cá nhân để cập nhật thông tin Luận án/Luận văn, ...)
Chọn 1 trong 2 *
(Luận án Tiến sĩ hoặc Luận văn Thạc sĩ)
Họ và tên *
Mã học viên
(Mã học viên xem trên thẻ học viên)
Ngày sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Nơi sinh *
Ngành học - Mã ngành *
Khóa *
Học tại *
Số điện thoại *
Email *
Ngày Bảo vệ Luận án - Luận văn *
MM
/
DD
/
YYYY
Giáo viên Hướng dẫn 1 *
Giáo viên Hướng dẫn 2 (nếu có)
Tên Luận án - Luận văn (Tiếng Việt) *
Tóm tắt Luận án - Luận văn (Tiếng Việt) *
Tên Luận án - Luận văn (Tiếng Anh) *
Tóm tắt Luận án - Luận văn (Tiếng Anh) *
Updata file Luận văn/Luận án *
Hướng dẫn: Học viên chọn "THÊM TỆP" hoặc "ADD FILE" để gửi file Luận văn/Luận án về P. Đào tạo Sau đại học. (Gồm 1 file Word và 1 file PDF)
Hướng dẫn: Học viên chọn "THÊM TỆP" hoặc "ADD FILE" để gửi file Luận văn/Luận án về P. Đào tạo Sau đại học. (Gồm 1 file Word và 1 file PDF)
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nong Lam University. - Terms of Service - Additional Terms