דף מידע לימי העיון בתנ"ך
א. ימי העיון בשנת תשע"ז יתקיימו בימים א'-ה', ג' באב – ז' באב (15-19/7/18)
ב. פתיחת הרשמה לימי העיון תחל ביום שלישי ט"ז באייר 1.5.18 בשעה 8:00.
ג. ההרשמה תיעשה דרך מילוי הטופס ושליחתו אלינו במייל, כפי שנעשתה בשנה בעברה, ותחל בשעה 8:00. כל טופס שיגיע אלינו לפני שעה זו, לא יירשם.
ד. מיקום דוכני המכירה, יהיה ברחבת המרכז המסחרי בשכונת 'גבעת העץ' בלבד.
ה. הוועד המקומי יעמיד לכל נרשם שולחן בגודל 0.80x2.00 מטר וכסא פלסטיק אחד.
ו. מיקום הדוכן ייקבע ע"י האחראי על הדוכנים במשרד הוועד, ולפי סדר ההרשמה. המקומות ה"טובים" יינתנו לנרשמים לפי מיקומם ברשימה.
ז. אין לשנות את מיקום השולחן ללא תיאום עם נציג הוועד.
ח. השולחן יהיה מוכן במיקומו מהשעה 7:30 בבוקר של כל יום מימי העיון.
ט. הוועד אינו מספק אמצעי הצללה, ו/או אפשרות להתחבר למקור מתח חשמלי.
י. הוועד אחראי על ניקיון השטח כולו לפני תחילת ימי העיון ובסוף כל יום.
יא. השכרת דוכן תהיה ל- 5 ימים בלבד ולא תתאפשר השכרה רק לחלק מהימים. כל בקשה אחרת
תידון לאחר קבלת מכתב מסודר בנושא שיתקבל במשרד הוועד, עד שבועיים לפני תחילת ימי
העיון.
יב. העמדת דוכן באזור המכירה היא באחריות הוועד בלבד. אין אישור לתושב או לגורם חוץ להעמיד דוכן ו/או עמדת מכירה אחרת באזור המכירה ו/או בשטחי היישוב האחרים, ללא קבלת אישור על כך מראש ובכתב, מהוועד המקומי.
יג. שוכר דוכן אינו רשאי לצרף לדוכנו מוכר אחר, אלא באישור הוועד.
יד. בתום כל יום עיון יפנה השוכר את כל ציודו ואת כל הטובין מהדוכן וסביבתו, ויפנה את האשפה (ניירת וכו') למכולת האשפה הקרובה.
טו. תינתן אפשרות לשוכר לאכסן את ציודו מיום ליום באולם השמחות הסמוך. הכנסת הציוד לאולם תתאפשר רק לאחר סיום השיעור האחרון באולם (בסביבות 17:30) ועד השעה 19:00. הוצאת הציוד למחרת, תהיה עד השעה 7:30.
טז. הוועד המקומי אינו מתערב בסוג הפריטים הנמכרים בדוכנים (למעט סחורה המוגדרת
כתועבה), ולכן יתכן כי יהיו מספר דוכנים המוכרים מוצרים דומים ו/או זהים. גם מיקום
הדוכנים ייעשה לפי המיקום ברישום ולא לפי סוג פריטי המכירה.
יז. אין להפעיל בכל שטח המכירה, אמצעי הגברה כדי למשוך קונים, לא הודעות ולא מוסיקה.
יח. מזכיר היישוב יבקר בשטח במהלך היריד. בעלי דוכנים שיחרגו מהמותר להם על
פי ההסכם, יידרשו לפנות את השולחנות החורגים או לחילופין לשלם עבורם.
יט. תשלום:
שוכר ישלם בגין כל דוכן סך של 320₪ לכל יום מכירה לנרשמים ל- 5 ימים, 330 ₪ ליום
לנרשמים ל- 3 ימים ו- 350 ₪ לנרשמים ל- יום אחד או יומיים, וזאת רק בהתאם לסעיף י"א.
תושב היישוב ישלם 100 ₪ לכל יום מכירה.
כ. לא תהיה אפשרות לקבלת הנחות.
כא. התשלום יתבצע במזומן ו/או בצ'ק משוך ע"ש ועד מקומי אלון שבות, עד 14 ימי עבודה,
שלפני תחילת ימי העיון.

כ"א. ביטול ההשתתפות:
1. שוכר שמבטל את השתתפותו עד שבעה ימים שלפני מועד ימי העיון,
יקבל בחזרה את מלוא התשלום שהוא שילם לוועד המקומי.
2. שוכר שמבטל את השתתפותו עד לשלשה ימים לפני ימי העיון, יקבל החזר של 50% מהתעריף אותו הוא שילם.
3. שוכר שיבטל השתתפותו ב- 3 הימים שלפני תחילת ימי העיון, או שיפסיק את המכירה
בדוכן במהלך ימי העיון מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי להחזר התשלום אותו הוא שילם לוועד עבור השתתפותו בכל ימי העיון.

הסכם שכירות של דוכני מכירה בימי העיון בתנ"ך אלון שבות תשע"ח
שם השוכר
כתובת
מס' טלפון
נייד
דוא"ל
בקשה למיקום הדוכן שלי – רק במידה והדבר יתאפשר
הערות
סך התשלום עבור השכרת דוכן
הריני לאשר כי קראתי את ההנחיות לבעלי דוכנים ואני מקבל על עצמי את כל הנאמר בו. *
תאריך
MM
/
DD
/
YYYY
שם
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service