Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce Lužianky
Vážení respondenti,
som študentka 5. ročníka odboru Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie dotazníka mojej diplomovej práce s názvom Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcí. Cieľom dotazníka je zistiť ako sa mladí ľudia zapájajú do diania vo vybraných obciach. Za mladých ľudí sú považovaní ľudia vo veku od 18 - 30 rokov. Výsledky anonymného dotazníka, použijem výhradne k vypracovaniu diplomovej práce.

Ďakujem Vám za Vaše odpovede a za čas, ktorý mu budete venovať. Prajem pekný deň.

Paulína Budzeľová.

Ako dlho žijete v obci Lužianky *
Myslíte si, že participácia (zapájanie sa) mladých ľudí do diania v obci Lužianky je dostatočná? *
Ste členom nejakej organizácie alebo združenia, ktoré je aktívne v obci? *
Ak ste odpovedali áno, aký je názov organizácie alebo združenia?
Your answer
Zastávate v združení nejakú funkciu?
Angažovali ste sa v obci už nejakým spôsobom? *
V prípade, ak ste odpovedali áno, akým spôsobom?
Your answer
Myslíte si, že angažovanosť je: *
Čo vidíte ako najväčší problém v obci ? *
Your answer
Boli by ste ochotní sa zapájať do riešenia problémov v obci? *
Your answer
Chceli by ste sa zapojiť do verejných vecí, týkajúce sa rozvoja obce? (zapájanie sa do verejných vecí - byť členom komisie, členom obecného zastupiteľstva, zúčastňovať sa verejných zhromaždení a pod.) *
Your answer
Myslíte si, že je v obci dostatok podujatí? (kultúrnych, športových, rekreačných,...) *
Ak ste odpovedali Nie, aké podujatia by ste v obci privítali?
Your answer
Ako by podľa Vás mohla obec motivovať mladých ľudí k väčšej participácii? *
Required
Zúčastnili ste sa posledných komunálnych volieb v obci, konaných v novembri 2018? *
Zúčastnili ste sa prvého kola prezidentských volieb v marci 2019? *
Sú podľa Vás mladí ľudia dostatočne informovaní o dianí v obci? *
Ako vnímate mladých ľudí (18-30 rokov) vo svojom okolí vo vzťahu k rozvoju obce? *
Ako vnímam seba *
Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali: Nemám záujem niečo urobiť pre obec, v skratke popíšte, aký je dôvod Vášho nezáujmu
Your answer
Akú organizáciu alebo združenie by ste v obci vytvorili, ak by to bolo vo Vašej kompetencii?
Your answer
Pohlavie *
Vek *
Ste *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service