Đăng ký dự lễ tốt nghiệp khoa CNTT&TT (ngày 18/09/2017)
Đã hết hạn đăng ký.
Mọi thắc mắc liên hệ Cô Nguyễn Thị Thủy Chung.
nttchung@cit.ctu.edu.vn

Sơ đồ chỗ ngồi của SV dự lễ:
https://drive.google.com/file/d/0B3L8QKh35MTfN1R1M1U0dkdNWUU/view?usp=sharing

Xem thông báo v/v mượn lễ phục

https://lh5.googleusercontent.com/MiD-xX-r7sYiUctYG3vZbT48htF4gVLaW0SBMv5DG5-q63dDeWcLXYJO_Qkv6an1_cx5WIO3LT9rTL9990BAUhW9ayWcX9RB8zx1_pyiggtLVwhIQl3iOnQtPHPmq8wxP-1wA3bNqf_EBaY

Quyết định khen thưởng:
https://drive.google.com/file/d/0B3L8QKh35MTfRGc3NU5EWkttTXM/view?usp=sharing

Chương trình lễ Tốt nghiệp:
13g30: Tân kỹ sư có mặt
14g00: Đăng ký đại biểu
14g30: Khai mạc

1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do.
3. Giới thiệu đại biểu, khách mời.
4. Báo cáo kết quả và thành tích học tập của sinh viên.
5. Phát biểu của Ban Giám hiệu.
6. Công bố quyết định của Hiệu trưởng khen thưởng sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa ngành và giỏi toàn khóa.
7. Phát biểu của sinh viên tốt nghiệp.
8. Phát biểu của đại diện phụ huynh sinh viên tốt nghiệp.
9. Văn nghệ.
10. Công bố quyết định của Hiệu trưởng công nhận sinh viên tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp.
11. Lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc.
12. Tân kỹ sư chụp hình lưu niệm với quý Thầy Cô trên lễ đài.

*** Liên hệ chuyển sinh hoạt đoàn (rút sổ đoàn): sinh viên tốt nghiệp liên hệ đ/c Võ Thị Cẩm Ngân - Phó BT đoàn khoa để rút sổ đoàn (Võ Thị Cẩm Ngân, điện thoại: 01663318823, email: nganb1310535@student.ctu.edu.vn). Sau thời gian 3 tháng nếu không rút sổ đoàn sẽ không được giải quyết về sau.

This form was created using Google Forms. Create your own