แบบฟอร์มการยืมหนังสือออนไลน์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำชี้แจง
- สามารถยืมหนังสือได้  โดยเปิดบริการจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. และปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายละเอียดหนังสือที่จะยืมก่อนการส่งข้อมูลยืมหนังสือ ได้ที่ ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC จากเว็ปไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://search.lib.cmu.ac.th/)
- ให้บริการยืม-คืนเฉพาะหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มี  Status : LOOK ON SHELF และ LOCATION : Finearts   ที่มีในห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เท่านั้น
- ผู้ใช้บริการสามารถทราบวันเวลาสำหรับการรับหนังสือ โดยทางห้องสมุดจะมีการแจ้งกลับทางอีเมลของผู้ใช้บริการและ Line
- ติดต่อรับหนังสือด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ไม่มีบริการส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์
- ผู้ใช้บริการที่ได้รับหนังสือไปแล้วสามารถส่งคืนหนังสือตามวันที่ๆ ระบุในบัตรยืม-คืนด้านหลังเล่มหนังสือ หรือตรวจสอบได้ทางระบบ CMUL RENEW
- ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หมายเหตุ : ระบบนี้จัดทำเพื่อใช้สำหรับการยืมหนังสือออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4815-6 / email : fineartslibcmu@gmail.com / Facebook : fineartslibCMU / Line ID : 304cffkc

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-สกุล ผู้ของใช้บริการ *
ตัวอย่าง :   นางสาวดิษวรรณ สุทัศน์สันติ
คณะ/หน่วยงาน *
ตัวอย่าง : คณะวิจิตรศิลป์
รหัสบาร์โค้ดด้านหลังบัตรพนักงานหรือบัตรนักศึกษา *
ตัวอย่าง :   20001900265657
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  ของผู้ใช้บริการ *
***ต้องเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น*** เพื่อทางห้องสมุดจะแจ้งวันเวลาสำหรับการรับหนังสือ
email ของผู้ใช้บริการ *
***ต้องเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น*** เพื่อทางห้องสมุดจะแจ้งวันเวลาสำหรับการรับหนังสือ
Line ID ของผู้ใช้บริการ *
***ต้องเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น*** เพื่อทางห้องสมุดจะแจ้งวันเวลาสำหรับการรับหนังสือ
โปรดกรอกรายละเอียดของหนังสือ ที่ท่านต้องการให้ครบถ้วน ได้แก่ (1) ชื่อหนังสือ (2)ชื่อผู้แต่ง (3) Call no. หรือเลขเรียกหนังสือ  
ตัวอย่าง : ศิลปะร่วมสมัย / วิรุณ ตั้งเจริญ / 709.593 ว374ศ c.2
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6
เล่มที่ 7
เล่มที่ 8
เล่มที่ 9
เล่มที่ 10
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy