คำร้องขอยืมครุภัณฑ์
เรื่อง ขอยืมครุภัณฑ์
ชื่อ - สกุล *
อายุ *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ *
มีความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร *
จำนวน 1
จำนวน 2
จำนวน 3
มากกว่า 3
ถังน้ำ 500 ลิตร
ตู้ไฟสามเหลี่ยม
อื่นๆ ระบุ
เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับ *
สถานที่ *
ใช้ในวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
จะส่งมอบคืนครุภัณฑ์ในวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ในการยืมครุภัณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเทศบาลดังนี้ 1.ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายของครุภัณฑ์และความเสียหายอื่นๆทีอาจเกิดขึ้นจากการยืมครุภัณฑ์ในครั้งนี้ทุกกรณี ซึ่งหากจำเป็นจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าเสียหายให้เต็มจำนวนตามที่ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทรเรียกร้อง 2.ในกรณีที่ครุภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้ทำการยืมเกิดการสูญหาย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เป็นเงินค่าเสียหายเต็มจำนวนเงินตามที่ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทรเรียกร้อง 3.โดยหนังสือคำร้องฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาในการยืมครุภัณฑ์เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน (กรณีเฉพาะภัยแล้ง) *
Required
ลงชื่อผู้ยืมครุภัณฑ์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy