แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เพศ
สาขา
ด้านอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ความสะดวกในการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย
ความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้านการให้บริการห้องสมุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บรรยากาศของห้องสมุด
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ความพอเพียงของจำนวนหนังสือ
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บรรยากาศของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ความสะอาดของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ความพร้อมของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ด้านงานทะเบียนออนไลน์วัดผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
ความสะดวกในการตรวจสอบผลการเรียน
ความสะดวกในการประเมินอาจารย์ผู้สอน
ด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบความปลอดภัย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเพียงพอของการบริการด้านระบบไฟฟ้า แสงสว่าง
ความเพียงพอของน้ำประปา
ความเพียงพอของการบริการน้ำดื่ม (ตู้น้ำดื่ม)
ความเพียงพอของห้องสุขา
ความเพียงพอของถังขยะ
ความเหมาะสมของที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (ถังดับเพลิง)
การตรวจสอบผู้เข้า-ออกในวิทยาลัยมีความเหมาะสม
การปฏิบัติงานของผู้รักษาความปลอดภัยมีความสุภาพ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms