תקנון קורס פסיכומטרי 2020

1. התשלום על הקורס כולל:
א. זכות להשתתף בכל שיעורי הקורס לפי המפרט שמפורט בסעיף 3.
ב. קבלת כל ספרי הלימוד, לרבות בחינות סימולציה, חוברות ודפים שיחולקו במהלך הקורס.
ג. זכאות לקורס חוזר לפי התנאים המפורטים בסעיף 5.
2. הרשמה ותשלום לבחינה הינם באחריות התלמיד בלבד ואינם כלולים במחיר הקורס הכולל.
ההרשמה לבחינה נעשית מול המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
3. מפרט הקורס:
א. הכנה לקורס הכוללת 1-2 מפגשים בני 5 שעות.
ב. 13 מפגשי לימוד בני 5.5 שעות.
ג. 2 מפגשי לימוד בני 5 שעות.
ד. 4 מפגשי לימוד בני 5 שעות.
ה. 13 מבחני סימולציה שיתקיימו בכיתה ובבית במועדים שאינם חלק מהמפגשים שפורטו בסעיפים ב',ג',ד'.
ו. 3 מפגשים אישיים עם המורה במהלך הקורס.
4. חברת Student מתחייבת כי מספר התלמידים בקורס לא יעלה על 25.
5. ביטוח פסיכומטרי :
תלמיד זכאי להשתתף ב2 קורסים חוזרים ללא תוספת תשלום (פרט לדמי רישום) בכפוף לתנאים הבאים:
א. התלמיד נבחן בבחינה הפסיכומטרית במועד אליו הוא מיועד (לקורס החוזר הראשון, המועד המצוין בסעיף 2; לקורס החוזר השני, במידת הצורך, המועד אליו התלמיד נרשם לקורס החוזר הראשון), וקיבל ציון אשר אינו לשביעות רצונו.
ב. התלמיד נכח בלפחות 90% ממפגשי הקורס והזין את תשובותיו לכל מבחני הסימולציה במערכת הניתוח האינטרנטית, בכל אחד מהקורסים בהם השתתף, בנפרד.
ג. בכפוף למקום פנוי בכיתה בה מעוניין התלמיד ללמוד את הקורס החוזר.
ד. התלמיד זכאי לנצל הטבה זו ולהצטרף לקורס המכין לבחינה החלה באחד מארבעת המועדים העוקבים למועד הבחינה אליה הוא נרשם  (כך לדוגמא, תלמיד שנרשם לקורס המכין לקראת מועד דצמבר  19, יוכל להירשם לקורס חוזר המכין למועד אפריל 20, יולי 20, ספטמבר 20 או דצמבר 20 בלבד). סעיף זה בתוקף כל עוד החברה ממשיכה את פעילותה בתחום הוראת הפסיכומטרי.
ה. Student אינה מתחייבת כי תפתח כיתה במקום, בימים ובשעות בהם למד התלמיד את הקורס המקורי.
ו. קורס חוזר יוכל להתקיים גם במתכונת של קורס דיגיטלי, ללא שיעורים פרונטליים בכיתה פיזית.
6. ביטול קורס:
במידה ותלמיד מעוניין לבטל את השתתפותו בקורס יעשה זאת בהודעה מראש ובכתב:
התאריך הקובע לעניין סעיף זה הוא מועד קבלת ההודעה במשרדי החברה.
א. במקרה של ביטול ההרשמה עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס, לא יחול חיוב, פרט לדמי הרישום, על סך 180 ש"ח, שלא יוחזרו;
במקרה כזה היה והתלמיד/ה לא החזיר את חומרי הלימוד שקיבל/ה ללא דיחוי; ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו לרבות כניסה ראשונית לאתר האינטרנט של החברה לכל צורך שהוא (גם אם לא נעשה שימוש בפועל בתוכנת לימוד המילים) יחול חיוב של 350 ש"ח.
ב. במקרה והודעת הביטול התקבלה במשרדי החברה מתום שלושים ימים לפני מועד פתיחת הקורס ועד תחילת הלימודים בקורס יחויב התלמיד בסכום השווה לעשרה אחוזים ממחיר הקורס הכולל כפי שמפורט בסעיף 3 להסכם זה.
ג. במידה והודעת הביטול התקבלה לאחר תחילת הקורס ועד תום שליש מהמפגשים בקורס יחויב התלמיד בסכום השווה לארבעים אחוזים ממחיר הקורס הכולל או חמישים אחוזים ממחיר הקורס הכולל במידה וקיבל התלמיד הנחה עקב התקשרות קבוצתית עם המכון. הנמוך מבין השניים.
ד. תלמיד יהיה זכאי להחזר התשלום על השתתפותו בקורס למעט 3% ממחיר הקורס הכולל עבור שימוש בספרים, אם ביטל את השתתפותו עקב מגבלה פיזית, רפואית או פטירת בן משפחה מקרבה ראשונה המונעים ממנו להשתתף בקורס. זאת בכפוף למתן הודעה מיידית לחברה והצגת כל האישורים הרלוונטיים לשביעות רצון החברה.
7. מעבר בין קורסים
מעבר לקורס אחר המתקיים באותו מועד בסניף ו/או בימים אחרים יתאפשר בכפוף למקום פנוי בכיתה ובהתאם למדיניות החברה בנושא, באותה העת.
8. דחיית זכאות להשתתפות בקורס
תלמיד רשאי לדחות את זכאותו להשתתף בקורס הפסיכומטרי לקורס המתקיים במועד אחר בהתאם לתנאים הבאים:
התאריך הקובע לעניין סעיף זה הוא מועד קבלת ההודעה בכתב במשרדי החברה.
א. במקרה שדחיית הזכאות על ידי התלמיד התקבלה עד לשלושים ימים לפני תחילת הקורס לא יחויב התלמיד בדמי דחייה.
ב. במקרה שדחיית הזכאות על ידי התלמיד התקבלה מתום שלושים ימים לפני מועד פתיחת הקורס ועד תחילת הלימודים בקורס יחויב התלמיד בסכום נוסף השווה לעשרה אחוזים ממחיר הקורס הכולל כפי שמופיע בסעיף 3.
ג. במקרה שדחיית הזכאות על ידי התלמיד התקבלה ממועד תחילת הקורס ועד המפגש השביעי בקורס יחויב התלמיד בסכום נוסף השווה לעשרים אחוזים ממחיר הקורס הכולל כפי שמופיע בסעיף 3.
ד. במקרה שדחיית הזכאות על ידי התלמיד התקבלה ממועד המפגש השביעי ועד המפגש השניים עשר יחויב התלמיד בסכום נוסף השווה לארבעים אחוזים ממחיר הקורס הכולל כפי שמופיע בסעיף 3.
ה. לאחר המפגש השניים עשר בקורס לא ניתן לדחות את הזכאות להשתתפות בקורס.
ו. במידה ותלמיד דחה את השתתפותו בקורס ולאחר מכן בחר לבטל את הקורס, יחולו עליו עלויות הביטול שהיה מחוייב בהן לו הודיע על ביטול הקורס במועד בו הודיע על דחיית הקורס.
ז. דחיית הקורס הינה על בסיס מקום פנוי בלבד בקורס העתידי.
ח. Student אינה מתחייבת לגבי מועד ומיקום הקורס העתידי.
9. הזכות להשתתפות בקורס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר.
10. פתיחת הקורס מותנית במינימום רישום של 14 תלמידים. במקרה שבוטל קורס כאמור, תינתן לתלמיד אפשרות להצטרף לקורס אחר שמתקיים באותו מועד, לדחות את זכאותו למועד אחר או לקבל החזר כספי מלא על כל סכום שנגבה.
11.חברת Student שומרת לעצמה את הזכות להרחיק תלמיד מהקורס במקרה של הפרעה למהלכו התקין של השיעור ו/ או התנהגות בלתי הולמת.
12. במידה שהתשלום לקורס לא יוסדר על ידי מכל סיבה שהיא, עד למועד פתיחת הקורס, הריני מאשר לעשות שימוש באמצעי התשלום שניתן על ידי במועד ההרשמה לצורך כך ולא יהיו לי כל טענות בענין זה.
במידה שהתשלום מבוצע באמצעות פיקדון צבאי, ומועד השחרור חל לאחר מועד פתיחת הקורס, התאריך האחרון להסדרת התשלום הינו שבועיים ממועד השחרור.

במילוי הפרטים ושליחת הטופס הנני מאשר כי קראתי את פרטי התקנון ואני מסכימ/ה לתנאיו.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
שם פרטי *
שם משפחה *
ת"ז
תאריך לידה
MM
/
DD
/
YYYY
כתובת
מס טלפון *
מייל *
מועד הבחינה *
מיקום הקורס
עלות הקורס
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy