Zapisy na Rozpoczęcie sezonu z Łazikiem w dn. 01.02.2020
Formularz zgłoszeniowy na wycieczki/rajdy organizowane przez Koło PTTK Łazik w Zdzieszowicach.

MIEJSCE ZBIÓRKI ORAZ HARMONOGRAM:

Wyjazd: godzina 9:00 spod Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice,


Plan wycieczki i zwiedzane miejsca:

- obóz koncentracyjny z pomnikiem, krematorium, wieżyczkami i placem apelowym;
- park angielski z pozostałościami zamku książąt Hohenlohe;
- ruiny ciekawych budowli w lesie: mauzoleum i wieża hrabiny Cosel;
- śladami Roberta Kocha laureata nagrody Nobla ,który pracował w szpitalu w tej miejscowości;
- cmentarz żydowski w okolicy Niezdrowic.

Przejazd: z Niezdrowic do Januszkowic około godziny 13:00

Januszkowice: ognisko z kiełbaskami i napojami


Odpłatność cała za wyjazd:
Osoba zrzeszona (D) - 15 zł Opłacona składka na 2020
Dzieci zrzeszone (Dz) - 10 zł Opłacona składka na 2020
Osoba niezrzeszona (ON) - 20 zł

W CIĄGU 7 DNI OD DATY ZAPISU ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY W KASIE LUB NA KONTO CAŁEJ ODPŁATNOŚCI ZA RAJD. Nie uiszczenie opłaty jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników.

Opis przelewu: (tytułem – Imię i nazwisko – Rozpoczęcie sezonu)

KASA CZYNNA TYLKO W PONIEDZIAŁKI 17.00 - 18.00 PODCZAS DYŻURU CZŁONKÓW KOŁA W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH.

KONTO: 29 1240 1659 1111 0010 6908 8419 Bank Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

Organizator zapewnia: transport klimatyzowanym autokarem na trasie Zdzieszowice-Sławięcice-Januszkowice, ubezpieczenie OC (dla członków PTTK), ognisko z kiełbaskami i napojami

Maksymalna ilość uczestników 39 osób – według kolejności zapisów, aby wyjazd się odbył minimum 30 osób.
Email address *
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Numer kontaktowy *
Your answer
Członek PTTK "Łazik" w Zdzieszowicach (D-osoba zrzeszona; Dz-dziecko zrzeszone; ON-osoba niezrzeszona bez względu na wiek) *
DOTYCZY TYLKO ON Jeżeli jesteś Osobą Niezrzeszoną w PTTK to nie podlegasz ubezpieczeniu takiemu jak członkowie PTTK dlatego też jesteś zobligowany do ubezpieczenia się indywidualnego na wyjazd. JESTEM TEGO ŚWIADOMY.
RODO
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Miejskie Koło PTTK "Łazik" w Zdzieszowicach należące do Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Opolu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
... *
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanych przez nas imprezach/rajdach.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy