l
Informujemy, że wyłącznie osoby, które dostaną mailowe lub SMSowe potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu, zostały do niego zakwalifikowane.
UWAGA! Wysłanie formularza zgłoszeniowego, nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zapraszamy na spotkanie
Zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Puzyńską autorką kryminałów, w tym sagi o Lipowie
W ramach projektu Między nami dziewczynami, zapraszamy na spotkanie z autorką popularnych kryminałów Panią Katarzyną Puzyńską.

Miejsce spotkania: Fundacja DOBROdzieje się, ul. Piotrkowska 80, klatka D, piętro 3
Termin spotkania: 6.07.2023, godz. 17:00
Czas spotkania: 30-50 min

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Katarzyna Puzyńska – polska pisarka. Autorka serii kryminałów o fikcyjnej wsi Lipowo, położonej niedaleko Brodnicy. Z wykształcenia jest psychologiem. Zanim zajęła się pisaniem, pracowała jako nauczyciel akademicki na wydziale psychologii. 
W lipcu 2022 roku rozpoczęły się zdjęcia do ekranizacji książek z cyklu Lipowo. Na podstawie książki Motylek powstać ma serial, który realizowany jest przez Akson Studio dla platformy Player.pl.

Saga kryminalna o Lipowie
 1. Motylek (6 II 2014) wyd. Prószyński i S-kaISBN 978-83-7839-695-6[5]
 2. Więcej czerwieni (4 IX 2014) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-7961-027-3[6]
 3. Trzydziesta pierwsza (24 II 2015) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-7961-161-4[7]
 4. Z jednym wyjątkiem (16 VI 2015) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8069-016-5[8]
 5. Utopce (3 XI 2015) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8069-164-3[9]
 6. Łaskun (7 VI 2016) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8069-357-9[10]
 7. Dom czwarty (8 XI 2016) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8097-014-4[11]
 8. Czarne narcyzy (13 VI 2017) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8097-164-6[12]
 9. Nora (17 IV 2018) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8123-226-5[13]
 10. Rodzanice (29 I 2019) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8169-007-2[14]
 11. Pokrzyk (15 X 2019) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8169-160-4[15]
 12. Śreżoga (24 XI 2020) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8169-366-0[16]
 13. Martwiec (13 VII 2021) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8234-185-0[17]
 14. Żadanica (14 VI 2022) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8295-074-8[18]
Grodzisko
 1. Chąśba (09 XI 2021) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8234-318-2[19]
 2. Sąpierz (08 XI 2022) wyd. Prószyński i S-ka, ISBN 978-83-8295-216-2[20]
Seria Policjanci

Poniższe pozycje dostępne są także w wersjach audio.

Imię i nazwisko podopiecznej
*
Wiek podopiecznej
*
Imię i nazwisko opiekuna *
Telefon kontaktowy opiekuna *
Adres email opiekuna *

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację DOBROdzieje się – w celu wysyłania treści informacyjnych na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym i/lub kontakt telefoniczny.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres koordynatora projektu: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy;

2) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłaniu treści informacyjnych na adres email podany w formularzu i/lub kontaktu telefonicznego;

4) moje dane nie będą przekazywane ani udostępniane innym organizacjom;

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w spotkaniu

*


ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, нижчепідписаний/нижчепідписана на підставі статті 6, пункту 1, літери а та статті 9, пункту 2, літери а Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо вільного руху таких даних і про відкликання Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) Офіційний журнал ЄС L 119/1, від 4.5.2016, відомий як "GDPR", надаю згоду на обробку моїх персональних даних Фондом ДОБРОдзієся - з метою надсилання інформаційних матеріалів на вказану електронну адресу в контактній формі та/або зв'язку по телефону.

Заявляю, що маю повну усвідомленість, що:

мою згоду можна відкликати в будь-який момент, надіславши електронного листа на адресу координатора проекту: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl з адресу, на який поширюється ця згода;

у мене є право доступу до вмісту своїх персональних даних та їх виправлення;

мої персональні дані будуть оброблятися виключно з метою надсилання інформаційних матеріалів на вказану електронну адресу в формі та/або для зв'язку по телефону;

мої персональні дані не будуть передаватися або розголошуватися іншим організаціям;

надання даних є добровільним, проте відмова у наданні даних рівносильна неможливості взяти участь у

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy