CLWB CALON - Taflen Cofrestru | Registration Form
Taflen i gofrestru eich plentyn yn ein rhaglen chwaraeon ar gyfer plant (2 - 12 oed).

Croeso i Glwb Calon - ein rhaglen dan do ar gyfer plant 2 - 12 oed! Rydym yn anelu at ddarparu dewis o weithgareddau sy’n helpu datblygu sgiliau corfforol a chymdeithasol eich plentyn. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu offer arbennig.

====================

This is to register your child in our sports program for children (2 - 12 years old).

Welcome to ‘Clwb Calon’ - our indoor programme for children aged 2 - 12! We aim to provide a range of fun and engaging activities designed to help develop your child’s physical and social skills. Children do not need any previous experience or specialist equipment.
Manylion eich plentyn / plant
Your child / children's details
Enw cyntaf *
First name
Your answer
Cyfenw *
Surname
Your answer
Dyddiad geni *
Date of birth
Your answer
Prif Iaith
Main language
Ysgol *
School
Oes gan eich plentyn anabledd neu anghenion arbennig?
Does your child have a disability or any special requirements?
Your answer
Manylion cyswllt
Contact details
Enw cyntaf y rhiant / gwarcheidwad *
Parent / Guardian first name
Your answer
Cyfenw y rhiant / gwarcheidwad *
Parent / Guardian surname
Your answer
Rhif ffon 1 *
Phone number 1
Your answer
Rhif ffon 2 *
Phone number 2
Your answer
Cyfeiriad e-bost *
E-mail address
Your answer
Cod post *
Post code
Your answer
Gweithgareddau Dewisol - Chosen Activities
Dewiswch eich gweithgaredd(au)
Cost fesul sesiwn ydy £4
Cost am 10 sesiwn ydy £32

Derbynnir taliadau arian parod / cerdyn yn y dderbynfa yn unig (yn anffodus nid oes gennym gyfleuster talu ar-lein eto).

**Mae llefydd yn brin felly cyntaf i'r felin gaiff falu**

Choose your activity / activities
Individual sessions cost £4
Cost for 10 sessions is £32

There is no need to pay for the sessions during the 'Taster Week' but you will need to pay £45 for the remainder of the term. Cash / card payments are only accepted at reception (unfortunately we don't have an online payment facility yet).

**Places are limited and will be awarded on a first-come-first-served basis**
Dewiswch ym mha weithgaredd(au) bydd eich plentyn yn cymryd rhan *
Choose which activity / activities your child will participate in
Required
Nodwch unrhyw sylwadau eraill
Any other comments
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy