อบรม Rocks Cluster Administration รุ่น2/60
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น

สถานที่จัดอบรม : บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

** สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 4,900 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
** ลด 50% สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ( ต้องแสดงบัตรอาจารย์/นักศึกษา )

** กรณีลด 50% บริษัทฯ ของดออกใบเสร็จในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

* หมายเหตุ*
- ลูกค้าจะต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ค ที่มี RAM ไม่น้อยกว่า 6GB มาใช้ในการอบรมครั้งนี้ ( สามารถดูคู่มือได้ที่หน้าเว็บอบรม )
- หากลูกค้าต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของทางบริษัท ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8GB ทางบริษัทฯขอคิดค่าจัดเตรียมค่าเครื่อง 1,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ ) *
เพศ *
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์ *
ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร *
หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ใส่เครื่องหมาย -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
ที่อยู่ใบเสร็จรับเงิน *
เป็นที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ( แบบเต็มรูป )
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร *
กรณีใช้สิทธิส่วนลด 50% ( เฉพาะ อาจารย์และนักศึกษา )
อัพโหลดบัตรอาจารย์/นักศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Clusterkit. - Terms of Service - Additional Terms