สายตรงผู้อำนวยการ
การส่งข้อความไปยังผู้อำนวยการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับการบริหาร หรืออื่่น ๆ เพื่อประโยชน์ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง (ชื่อ-สกุล, E-mail, รายละเอียด) เพื่อสะดวกต่อการตอบคำถามต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกส่งไปยังผู้อำนวยการเท่านั้นและจะถูกเก็บเป็นความลับ
นางสาวฮุสนา ดอเลาะ *
Email Address (ถ้ามี) / Tel.
เพื่อความสะดวกในการตอบกลับ
สถานะผู้ส่ง * *
ขอให้ผอ.ช่วยพิจารณาภาระงานของดิฉัน ขอบคุณมากค่ะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. Report Abuse