การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล Thai Herbal Pharmacopoeia ของสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล Thai Herbal Pharmacopoeia จึงขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป จึงขอความกรุณาตอบแบบสำรวจนี้ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy