แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2. แบบประเมิน แยกเป็น 8 กลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มจะมีข้อคำถาม 8 คำถาม เหมือนกัน
Submit
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms