33-dniowe rekolekcje przygotowujące do Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort – WARSZAWA-URSUS
MIEJSCE REKOLEKCJI:
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie-Ursusie, ul.Zagłoby 37

ZAPISY:
do 16 lutego 2020 r.

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI:
Wtorek, 18 lutego 2020 r.

AKT OFIAROWANIA:
Środa, 25 MARCA 2020 r. - Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

"Regulamin rekolekcji" oraz "Klauzula Informacyjna" zamieszczone na stronie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi: niewolnicyzmilosci.pl

PROGRAM: "33 DNI * Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję" - Przygotowanie do Aktu Ofiarowania wg wskazań św.Ludwika Marii Grignion de Montfort z nabożeństwami pokutnymi, przeżywane we wspólnocie kandydatów na duchowych niewolników Maryi:

> Konferencja "33 DNI - droga do świętości"
(wprowadzenie do 33-dniowych przygotowań głosi Anna Kozikowska - animator WDNM, autorka Przewodnika "33 DNI Ad Iesum Per Mariam…")
> Inauguracja 33-dniowych przygotowań: Msza św. w intencji uczestników rekolekcji + Adoracja
> 4 spotkania (Msza św.+adoracja+konferencja rekolekcyjna) raz w tygodniu w Niedziele
> Przygotowanie do Spowiedzi Generalnej
> 2 nabożeństwa pokutne (przebłaganie za grzechy oraz Droga Krzyżowa wg bł.A.K.Emmerich)
> MSZA ŚW. z uroczystym AKTEM OFIAROWANIA w Świętą Niewolę Miłości
Szczegółowy harmonogram spotkań przesyłamy drogą mailową wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w rekolekcjach.

OPIEKUN DUCHOWY REKOLEKCJI: Ks. kanonik Wojciech Tomczyszyn (Proboszcz)

REKOLEKCJE ORGANIZUJE i ANIMUJE:
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM
Animatorzy: Ania i Zbyszek Kozikowscy
(niewolnicyzmilosci.pl; pomaranczki.com)
Kontakt: 33dni.rekolekcje@gmail.com

TRYB REKOLEKCJI:
- Uczestnicy w łączności duchowej w Polsce
(składają ofiarę rekolekcyjną 65 zł/osobę przeznaczoną na organizację rekolekcji wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów rekolekcyjnych pocztą kurierską, dodatkowo otrzymują zapis audio ze spotkań i konferencji oraz szczegółowe wskazania dotyczące składania Aktu w wybranym przez siebie miejscu sakralnym. Zachęcamy te osoby, aby przyjechały na 2 ostatnie dni, aby wziąć udział w nabożeństwach pokutnych)
- Uczestnicy w łączności duchowej za granicą
(składają ofiarę rekolekcyjną 95 zł/osobę przeznaczoną na organizację rekolekcji wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów rekolekcyjnych zagraniczną przesyłką poleconą, dodatkowo otrzymują zapis audio ze spotkań i konferencji oraz szczegółowe wskazania dotyczące składania Aktu w wybranym przez siebie miejscu sakralnym)

MATERIAŁY REKOLEKCYJNE:
Każdy uczestnik rekolekcji - kandydat na duchowego niewolnika Maryi - otrzymuje od nas wszelkie niezbędne materiały do odprawienia swoich rekolekcji, w tym osobisty Przewodnik "33 dni AD IESUM PER MARIAM" (podręcznik formacyjny i modlitewnik) oraz łańcuszek duchowego niewolnika Maryi (znak zewnętrzny doskonałego nabożeństwa do NMP)
Dodatkowo otrzymuje materiały związane z treściami rekolekcyjnymi oraz przygotowaniem do Spowiedzi Generalnej;
Każdy uczestnik rekolekcji, który złoży z nami swój Akt Ofiarowania we wspólnocie, w Warszawie otrzyma m.in. imienny certyfikat duchowego niewolnika Maryi oraz akt pamiątkowy.

Zapis audio konferencji rekolekcyjnych oraz pozostałe materiały rekolekcyjne będą przesłane uczestnikom w łączności duchowej na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

UWAGA! Osoby zgłaszające się na 33-dniowe rekolekcje zwykle posiadają "Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP" św.Ludwika Grignion de Montfort, dlatego nie jest on włączony w skład materiałów rekolekcyjnych. Każdy z uczestników powinien posiadać i czytać "Traktat...". Można go nabyć na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym (koszt: 10 zł) lub otrzymać wraz z materiałami rekolekcyjnymi pocztą (wtedy należy zaznaczyć to w poniższym formularzu i złożyć wyższą ofiarę rekolekcyjną przynajmniej o 10 zł).

OFIARA REKOLEKCYJNA (osoby składające lub odnawiające Akt):
40 zł (materiały rekolekcyjne są odebrane osobiście w Warszawie)
lub
65 zł (materiały rekolekcyjne są przesyłane pocztą kurierską w Polsce)
lub
90 zł (materiały rekolekcyjne są przesyłane pocztą poleconą za granicę)

Niewolnicy Maryi, którzy odprawiali wcześniej rekolekcje organizowane i animowane przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi, a teraz zapisują się po raz kolejny, by przygotować się do odnowienia swojego Aktu Oddania, składają ofiarę na organizację rekolekcji w dobrowolnej wysokości.
Złożenie ofiary jest potwierdzeniem chęci uczestnictwa w rekolekcjach.

DANE DO PRZELEWU/WPŁATY OFIARY:
Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Tytułem: Ofiara, Rekolekcje Warszawa-Ursus (podać: imię i nazwisko) - prosimy nie dopisywać nic więcej w tytule przelewu

ZGŁOSZENIE (poniższy formularz):
Wypełnia osobiście każdy zgłaszający się na rekolekcje.
Potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje przesyłamy po otrzymaniu ofiary na cele organizacji rekolekcji.

DANE KONTAKTOWE:
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres mailowy *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Będę uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych przez Wspólnotę DNM: *
Będę uczestniczyć w rekolekcjach, aby: *
Wezmę udział w rekolekcjach w trybie: *
Proszę przesłać "Traktat..." św.Ludwika wraz z moimi materiałami rekolekcyjnymi (złożę wyższą ofiarę rekolekcyjną)
Adres dostarczenia materiałów rekolekcyjnych (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
Your answer
Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Rekolekcji oraz Klauzuli informacyjnej *
Required
Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym Zgłoszeniu przekazanym w celu uczestnictwa w 33 – dniowych rekolekcjach AD IESUM PER MARIAM, animowanych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi („WDNM”) w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie-Ursusie, ul.Zagłoby 37 - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy