Τί γνωρίζω για τις αγροτικές πρακτικές που επηρεάζουν τα τρόφιμα πού τρώμε?

Το παρόν ερωτηματολόγιο δεν είναι υποχρεωτικό αλλά θα προσπαθήσει να λειτουργήσει διερευνητικά για τις ανάγκες του μαθήματος στο οποίο θα συμμετάσχετε στο επόμενο εξάμηνο. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και προσέξτε να απαντήσετε το σωστό αριθμό επιλογών που αναγράφεται στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 300 characters.
  This is a required question
  This is a required question

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  Captionless Image