Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia v Hranovnici

Výstup z tohoto formulára slúži ako informačný zdroj pri údržbe verejného osvetlenia v Hranovnici.
    This is a required question