Проучване на природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
ТЕХНОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ
Моля, отбележете населеното място, в която живеете *
Моля, отбележете общината, в която живеете *
Моля, отбележете представител на коя група сте: *
1. Кои от изброените по-долу технологични рискове, смятате, че можете да определите, като възможни за мястото, в което живеете? *
2. Има ли действащи промишлени предприятия на територията на Вашата община? Ако „да”, знаете ли с какви химически вещества работят? *
3. Каква според Вас, ще бъде тежестта на събитието, предизвикано от посочения по-горе риск? *
4. Каква според Вас е вероятността да се случи, горе изброения риск? *
5. По какъв начин ще се установи, че има реализиране на горе избрания риск? *
6. Колко често се случва реализирането на рискова ситуация? *
7. Ако освен гореизброените рискове, мислите, че има и други, които не са посочени, моля опишете ги тук:
8. Имате ли данни за случаи на реализирани рискове, от технологичен характер до момента във Вашата община? Ако отговора е „да”, моля опишете ги тук:
9. Можете ли да кажете, че рисковете, на мястото на което живеете се повтарят, или са по-скоро единични? *
10. Забелязали ли сте, дали в резултат на реализирането на рисковете, има последици за хората? *
11. Участвали ли сте в разяснителни и обучителни работи във връзка с превенция, или при реализиране на рискова ситуация във Вашата Община? *
12. Знаете ли, какво трябва да направите, при реализирането на рискова ситуация във Вашата Община? *
13. Коя е организацията, която отговаря за ликвидиране на последиците от реализирани рискове? *
14. Има ли достъпна информация за прилагане на авариен план за действия при реализиране на критична ситуация? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms