Bullying – kwestionariusz doświadczeń cyberprzemocy - ankieta dla nauczycieli

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na 10 pytań dotyczących Twoich doświadczeń z internetem. Ankieta pozwoli nam lepiej poznać Twoje doświadczenia i opinie dotyczące użytkowania nowych mediów, a w szczególności problemu agresji realizowanej przy użyciu tych mediów.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question