แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนช่วงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานะ *
ระดับชั้น *
นักเรียนเลือกระดับชั้นที่เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางศึกษาเลือก "ไม่มี"
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รูปแบบการการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนม.ต้น ม.ปลายแบ่งกลุ่มห้องA ห้องB
สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
ความปลอดภัย/กระบวนการคัดกรองวัดไข้
อาคารสถานที่ (ห้องเรียน/โรงอาหาร)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ท่านพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mukdahan School. Report Abuse