Rejestracja tematów i streszczeń rozdziałów do monografii naukowej pt.: „Ochrona zdrowia i metody leczenia – przegląd zagadnień”
W dobie globalnego rozwoju społeczeństwa coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej. Wiąże się to przede wszystkim z opracowaniem odpowiednich narzędzi diagnostyki i terapii, niejednokrotnie związanych z najnowszymi odkryciami w dziedzinie medycyny. Głównym celem publikacji, obok akceleracji postępu w badaniach nad ochroną zdrowia i metodami leczenia, jest upowszechnianie wiedzy i promocja osiągnięć naukowych. Zapraszamy Państwa do współtworzenia monografii naukowej, a tym samym wzięcia udziału w dyskursie na temat obecnego stanu oraz perspektyw na przyszłość w obszarze zdrowia człowieka.

Nadesłane pełnotekstowe prace będą podlegać rzetelnej i skrupulatnej ocenie recenzentów.

W związku z wyjątkowym charakterem planowanej publikacji procedura doboru prac będzie wyglądała następująco:
– rejestracja tematów i abstraktów proponowanych przez autorów prac,
– weryfikacja i kwalifikacja nadsyłanych prac przez koordynatorów procesu wydawniczego (w tym recenzentów) będzie odbywać się tuż po rejestracji tematów i abstraktów (w trybie ciągłym),
– wniesienie opłaty (tylko w przypadku akceptacji pracy), wysokość opłaty 279 zł (dotyczy jednego rozdziału, niezależnie od liczby autorów), istnieje możliwość otrzymania faktury (uwaga, niezbędne w przypadku finansowania publikacji ze środków uczelni – prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl),
– nadsyłanie prac w wersji elektronicznej przez autorów na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl oraz oryginałów oświadczeń autorów w wersji papierowej na adres biura Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin (szczegóły w mailu zwrotnym potwierdzającym akceptację tematu i abstraktu),
– recenzja prac i nanoszenie ewentualnych poprawek przez autorów,
– korekta językowa rozdziałów,
– skład, łamanie i publikacja książek w bibliotece cyfrowej (bc.wydawnictwo-tygiel.pl),
– wydruk wersji papierowych.

Po publikacji prace będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych czytelników bez logowania (open access).

Jednorazowo można zarejestrować tylko jeden temat. W przypadku chęci publikacji więcej niż jednego rozdziału w danej monografii (jednak nie więcej niż 3 tematy do jednego tytułu monografii), należy za każdym razem od nowa wypełnić formularz, podając wszystkie dane. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tytułu monografii.

Więcej informacji na stronie http://www.wydawnictwo-tygiel.pl/rejestracja/

W przypadku pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym monografie@wydawnictwo-tygiel.pl.

Dane kontaktowe Autora
Podane dane są niezbędne do przyjęcia i rejestracji tematu, a także będą wykorzystane do kontaktu z Autorem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego tematu do monografii.
Pan/Pani
Imię i Nazwisko
Your answer
Adres e-mail Autora
Na niniejszy adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji pracy oraz korespondencja związana ze zgłoszonym rozdziałem.
Your answer
Numer telefonu
Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe. Kontakt telefoniczny jest wykorzystywany zawsze, gdy konieczna jest szybka wymiana informacji.
Your answer
Proponowany tytuł i abstrakt rozdziału
Podane poniżej informacje będą podlegać weryfikacji i ocenie, następnie zaś zostanie przesłana informacja do Autora pracy.
Tytuł w języku polskim
Your answer
Abstrakt w języku polskim
1 500-2 000 znaków ze spacjami, krótkie streszczenie proponowanej pracy. Po akceptacji Autor zostanie poproszony o przesłanie pełnego tekstu rozdziału.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms