แบบสำรวจความคิดเห็นในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
คำชี้แจง

การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (ECaP) ครั้งที่ 4 และ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (CSEd) หัวข้อ“การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง คำตอบของท่านจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของภาพรวมเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse