סגנון למידה והרגלי למידה - לפי תחומים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  המספר חייב להכיל 9 ספרות
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 13
  This is a required question

  לתלמיד שלום!

  לפניך שאלון הכולל מספר חלקים הכוללים עשרה היגדים. קראו כל היגד בעיון, עבור כל היגד בחר את מידת התאמתו אליך הבחירה תעשה ע"י הקלדת הספרה 1= לא מתאים 2= קצת מתאים 3=לפעמים מתאים 4= כמעט מתאים 5= מתאים ביותר
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  שמיעתי

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  תנועתי-קינסטטי

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  מבחנים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  למידה

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question