TORNA LA TV SERVERINA

Formulari d'inscripció del projecte "TORNA LA TV SERVERINA". Omplir aquest formulari només implica el seu interès per rebre informació del projecte, no implica cap compromís de contractació. Si vostè envia el formulari, les seves dades s'inclouran en un fitxer de dades personals, propietat de Gabriel Capó Tous, amb la finalitat de poder informar sobre el projecte "Torna la TV Serverina". Vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició, mitjançant un escrit dirigit al carrer Major, 68 de Son Servera, CP 07550.

Formulario de inscripción del proyecto "TORNA LA TV SERVERINA". Rellenar este formulario solamente implica su interés por recibir información del proyecto, no implica ningún compromiso de contratación. Si usted envía el formulario, sus datos serán incluidos en un fichero de datos personales, propiedad de Gabriel Capó Tous, con la finalidad de poder informar sobre el proyecto "Torna la TV Serverina". Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la calle Major, 68 de Son Servera, CP 07550.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question