Thử thách đố vui - Cấp độ Tiểu học

Thực tế rằng người lớn có thể sẽ không nhớ hết được những kiến thức mà mình đã được học ở bậc tiểu học, nhất là khi những kiến thức này rất hiếm khi được ứng dụng trong thực tế cuộc sống. Những câu hỏi tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 vừa cơ bản nhưng lại vừa lắt léo.

Khi làm hãy lưu lại đáp án để thử xem bạn sẽ trả lời được bao nhiêu câu nhé!

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question