แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ครั้งที่ 2 (ฉบับที่ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการกฤษฎีกา )
1. ข้อมูลทั่วไป
เลขประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ *
หน่วยงาน/สถานประกอบการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy