หลักสูตร

หลักสูตร HOTSPOT WIFI
อบรมที่เชียงใหม่ทุกวันเสาว์ของสัปดาปห์แรกของต้นเดือน (ม.พายัพ)
อบรมที่กรุงเทพ ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาปห์แรกของต้นเดือน (ม.รังสิต)

ส่วนหลักสูตรอื่นอบรมทุกๆ เดือน แต่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง เมือได้จำนวนคนมากกว่า 5 ท่านเปิดอบรมเลยนะครับ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือ
NOTEBOOK
สายแลน
ปลั๊กไฟ
ถ้ามี Mikrotik Router Board ก็เอามาเองได้เลย ถ้าไม่มีผมจัดให้ครับ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question