Registrácia na konferenciu

Prostredníctvom tohto formulára sa zaregistrujete na konferenciu vyplnením nasledujúcich polí.

Konferencia

Posolstvo Jána Pavla II. 2016
„Súčasné trendy a výzvy v...“
21. – 22. apríla 2016 Poprad