Kwestionariusz ankiety
Proszę wybrać odpowiedź najbliższą Pana/Pani ocenie.
1. Jak ocenia Pan/Pani organizację szkoleń realizowanych przez WODN w Sieradzu? *
wysoko
ani wysoko ani nisko
nisko
Dostęp do informacji o szkoleniach
Warunki, w jakich odbywają się szkoleniaz 2
Zgodność zajęć z wcześniejszą informacją o tematyce, celach i treściach
Celowość zastosowanych form i metod pracy
Możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniem lub możliwość wyrażania własnych opinii i sądów
Dodatkowe spostrzeżenia związane z organizacją szkoleń:
Your answer
2. Jak ocenia Pan/Pani wartość merytoryczną szkoleń organizowanych przez WODN w Sieradzu? *
wysoko
ani wysoko ani nisko
nisko
Aktualność poruszanych zagadnień
Istotność treści zajęć w procesie edukacji
Przydatność zajęć w rozwoju zawodowym
Możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
Dodatkowe spostrzeżenia związane z wartością merytoryczną szkoleń:
Your answer
3. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje kadry prowadzącej szkolenia? *
wysoko
ani wysoko ani nisko
nisko
Wiedza, doświadczenie, orientacja w tematyce szkolenia
Kultura języka, komunikatywność, kontakt z uczestnikami
Umiejętność organizacji pracy podczas zajęć
Sposób wykorzystania materiałów, ćwiczeń, przykładów, itp.
Umiejętność inspirowania, aktywizowania, rozbudzania zainteresowania tematyką szkolenia
Dodatkowe spostrzeżenia związane z kompetencjami kadry:
Your answer
4. Koszty szkoleń, w których uczestniczyłem/-łam były: *
Required
5. Moje zadowolenie ze szkoleń organizowanych przez WODN w Sieradzu oceniam ogólnie na: *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms