Rejestracja tematów wystąpień na XIV Interdyscyplinarną Konferencję Naukową TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbędzie się w dniach 24-27 marca 2022 roku w Lublinie. Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa zdalnego w Konferencji.


Uczestnicy wydarzenia mają możliwość prezentacji prac z następujących obszarów wiedzy:

– obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
– obszar nauk przyrodniczych;
– obszar nauk ścisłych;
– obszar nauk technicznych;
– obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
– obszar nauk humanistycznych;
– obszar nauk społecznych;
– obszar sztuki.

Wypełnienie formularza jest jedyną formą zgłoszenia tematu wystąpienia na XIV Konferencję TYGIEL 2022. Rejestracji tematów prac i wystąpień dokonuje Autor Korespondencyjny, musi on łącznie spełniać następujące wymagania: być uczestnikiem konferencji w myśl postanowień regulaminu oraz być współautorem pracy (nie jest to równoznaczne z pierwszym autorem pracy).

Temat i abstrakt wystąpienia ustnego/posteru naukowego jest zgłaszany WYŁĄCZNIE przez jednego Autora Korespondencyjnego. W przypadku podwójnej rejestracji pracy, zgłoszenia będą usuwane. Maksymalna liczba autorów wystąpienia/posteru nie może przekraczać 3 osób. W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@konferencja-tygiel.pl

Dla każdego ze zgłaszanych tematów wystąpienia należy każdorazowo uzupełnić niniejszy formularz (jeden temat = jedno wypełnienie formularza).
W przypadku streszczeń rozdziałów do monografii należy je, wraz z pełną treścią rozdziału, przesłać na adres mailowy kontakt@konferencja-tygiel.pl (rozdziałów do monografii nie należy rejestrować za pomocą niniejszego formularza).

Po rejestracji nie ma możliwości edycji zgłoszonych treści – prosimy o skrupulatne sprawdzenie wprowadzanych danych.

Rejestracji tematów można dokonać w terminie podanym na stronie www.konferencja-tygiel.pl.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowo kontakt@konferencja-tygiel.pl lub telefonicznie: +48 733 933 416
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dane kontaktowe Autora Korespondencyjnego
Podane dane sa niezbędne do przyjęcia i rejestracji pracy, a także będą wykorzystane do kontaktu z Autorem Korespondencyjnym w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego tematu wystąpienia.
Pan/Pani
Clear selection
Imię i nazwisko *
Tytuł/stopień naukowy
Np. inż., mgr, dr itp.
Adres e-mail Autora Korespondencyjnego *
Numer telefonu
Podanie numeru telefonu jest opcjonalne i dobrowolne, jednak wysoce rekomendowane. Kontakt telefoniczny jest wykorzystywany zawsze, gdy konieczna jest szybka wymiana informacji. Numer telefonu może zostać wykorzystany wyłącznie w celu kontaktu w związku z uczestnictwem w Konferencji.
Rejestrowana praca to abstrakt
Szczegóły na temat form publikacji pracy dostępne są na stronie www.konferencja-tygiel.pl.
Clear selection
Imiona i nazwiska wszystkich autorów, adresy email, afiliacje oraz www jednostek *
Informacje według poniższego wzoru zostaną opublikowane w książce abstraktów, dlatego prosimy o uważne wypełnienie. Wzór: 1. Jan Kowalski, e-mail: jan.kowalski@tygiel.pl; Studenckie Koło Naukowe Trendów Filozoficznych, Wydział Gospodarki Myślą, Uniwersytet Zdrowego Rozsądku, www.uniersytet.pl; 2. Anna Kowalska, e-mail: anna.kowal@omlet.pl; Zakład Inżynierii Piktogramów, Wydział Kaligrafii, Uniwersytet Poprawnej Polszczyzny, www.takiejstrony.niema
Imię i nazwisko osoby (lub osób) prezentujących temat *
W tym polu wpisujemy wyłącznie imiona i nazwiska. Osobą prezentującą może być wyłącznie czynny uczestnik Konferencji będący współautorem pracy. W przypadku większej liczby autorów, ich dane należy rozdzielić przecinkiem.
Tytuł w języku polskim *
Tytuł w podanej formie zostanie umieszczony w harmonogramie i książce abstraktów. Prosimy nie pisać całego tytułu wielkimi literami.
Abstrakt w języku polskim *
• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym • abstrakt nie powinien zawierać bibliografii • abstrakt w podanej formie zostanie umieszczony w książce abstraktów
Obszar nauki, w której mieści się tematyka wystąpienia:
W przypadku wątpliwości z klasyfikacją tematu prosimy o konsultację mailową pod adresem kontakt@konferencja-tygiel.pl
Obszar nauki, w której mieści się tematyka wystąpienia: *
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” i przyjmuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. *
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. *
Polityka prywatności jest dostępna na stronie https://fundacja-tygiel.pl/polityka-prywatnosci/
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy