แบบสำรวจความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 (KMUTNB Online Learning Readiness & COVID-19 Pandemic's Impact Survey)
The form แบบสำรวจความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 (KMUTNB Online Learning Readiness & COVID-19 Pandemic's Impact Survey) is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse