Формулар за зачленување во Дебатен клуб 2017/2018 - Formular për anëtarësim në Klubin debatues 2017/2018

Пополнете го прашалникот со вашите податоци и зачленете се во некој од дебатните клубови во Скопје, Тетово, Велес, Неготино, Струга, Прилеп или Куманово на бесплатна едногодишна обука по дебата.

Средбите на дебатните клубови се одржуват еднаш неделно и сите клубови ја следат истата програма на активности .

Дополнителни информации околу почетокот на обуката ќе ви бидат испратени по e-mail или ќе бидете известени преку телефон.

Слободно контактирај не' на 02/31 39 692

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plotësoni pyetësorin me të dhënat Tuaja dhe anëtarësohuni në ndonjë nga klubet debatuese në Shkup, Tetovë, Veles, Negotinë, Strugë, Prilep ose në Kumanovë, për trajnim një vjeçar për debat.

Takimet e klubit debatues mbahen një herë në javë dhe të gjitha klubet e ndjekin programin e njëjtë dhe aktivitetet e njëjta.
Informata plotësuese rreth fillimit të trajnimit do tu dërgohen me e - mail ose do të njoftoheni me telefon.

Lirisht na kontaktoni në 02/31 39 692

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question