ILPO55_Vragenlijst boven 35 en onder 55

ILPO55 is een driejarig Europees project, gefinancierd met de steun van de Europese Commissie, dat gericht is op het creëren van een intergenerationeel Learning Partnership (ILPO55) tussen medewerkers in de bankensector van boven en onder de 55 jaar.
De bedoeling van het project is om de inzetbaarheid van medewerkers boven de 55 jaar te vergroten en de afstand in functioneren tussen hen en nieuwe / bestaande medewerkers te verkleinen.

De onderstaande vragenlijst is gericht op het analyseren van de mogelijkheden van intergenerationele samenwerking en overdracht van kennis en ervaring tussen de drie cohorten van leeftijden (onder de 35 jaar, tussen 35 en 55, en ouder dan 55) in banken.

In de huidige veranderende professionele, economische en sociale omgeving, kan leeftijdsbewust personeelsbeleid bijdragen aan het herkennen van vaardigheden en het overdragen van werk gerelateerde competenties van de medewerkers boven de 55 aan de jongere generaties, waardoor efficiëntie en motivatie kunnen toenemen.

We verzoeken u vriendelijk om ons te voorzien van uw opvattingen over hoe je oudere en jongere generaties vaardigheden, kennis en ervaring kunnen laten uitwisselen. Wij zijn ook benieuwd hoe uw organisatie het intergenerationeel delen van kennis en ervaring aanpakt en naar goede praktijk voorbeelden op dit gebied

Voor meer specifieke informatie over het ILPO55 project verwijzen wij u naar onze website: http://www.ilpo55.eu/

De vragen van deel A t/m E zijn gesloten vragen en deel F is een combinatie van open en gesloten vragen. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15-20 minuten.
De schaal die gebruikt wordt bij gesloten vragen is vijf puntenschaal, waarbij 1 staat voor weinig en 5 voor veel vaardigheden/competenties.

Alle verzamelde gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel A: Management Vaardigheden

Deel B: Vaktechnische vaardigheden

Deel C: Sociale vaardigheden

Deel D: Persoonlijke vaardigheden

Deel E: Informatie en communicatietechnologie

Deel F: Intergenerationele activiteiten


DANK VOOR UW MEDEWERKING
ALGEMENE INFORMATIE
Persoonsgegevens:
a) Functie:
Your answer
b) Geslacht:
c) Land waarin uw organisatie is gevestigd:
d) Type/sector van de organisatie waar u werkzaam bent:
Your answer
e) Onderwijs achtergrond:
f) Ervaring in de organisatie:
DEEL A –MANAGEMENT VAARDIGHEDEN
Welke vaardigheden, denkt u, dat een >55 professional kan overdragen (training, mentoring, coaching etc.) aan een <35 professional in uw sector?
1 - Weinig
2
3
4
5 - Veel
Strategische planning
Strategie implementatie
Delegeren van taken naar teams en individuen
Performance management :planning, uitvoering, follow up en beoordeling
Omgevings- en beluitvormingsanalyse
Management van in- en externe relaties met key stakeholders
Verander management
Risico beoordeling and management
Leidinggeven
Diversiteitsmanagement
Financieel management
Conflict management
Time management
Welke vaardigheden, denkt u, dat een <35 professional kan overdragen (training, mentoring, coaching etc.) aan een >55 professional in uw sector?
1 - Weinig
2
3
4
5 - Veel
Strategische planning
Strategie implementatie
Delegeren van taken naar teams en individuen
Performance management :planning, uitvoering, follow up en beoordeling
Omgevings- en beluitvormingsanalyse
Management van in- en externe relaties met key stakeholders
Verander management
Risico beoordeling and management
Leidinggeven
Diversiteitsmanagement
Financieel management
Conflict management
Time management
DEEL B – VAKTECHNISCHE VAARDIGHEDEN
Welke vaardigheden, denkt u, dat een >55 professional kan overdragen (training, mentoring, coaching etc.) aan een <35 professional in uw sector?
1 - Weinig
2
3
4
5 - Veel
Vaktechnische bankennis
Overige vaktechnische kennis
Strategieformulering en uitvoering
Markt en concurrentie-analyse
Projectontwikkeling
Planning
Het beoordelen van financiële producten / diensten
Budgettering
Rapportage
Kwaliteitsmanagement
Het leiden van vergaderingen
Formuleren en analyseren van Key performance indicatoren
Implementeren en toezien op Key performance indicatoren
Klantgerichtheid
Welke vaardigheden, denkt u, dat een <35 professional kan overdragen (training, mentoring, coaching etc.) aan een >55 professional in uw sector?
1 - Weinig
2
3
4
5 - Veel
Vaktechnische bankennis
Overige vaktechnische kennis
Strategieformulering en uitvoering
Markt en concurrentie-analyse
Projectontwikkeling
Planning
Het beoordelen van financiële producten / diensten
Budgettering
Rapportage
Kwaliteitsmanagement
Het leiden van vergaderingen
Formuleren en analyseren van Key performance indicatoren
Implementeren en toezien op Key performance indicatoren
Klantgerichtheid
DEEL C – SOCIALE VAARDIGHEDEN
Welke vaardigheden, denkt u, dat een >55 professional kan overdragen (training, mentoring, coaching etc.) aan een <35 professional in uw sector?
1 - Weinig
2
3
4
5 - Veel
Overtuigen
Visie
Organisatiesensitiviteit
Het opbouwen van relaties en netwerken
Impact en invloed
Assertiviteit en het gebruik van positionele macht
Motiveren, coachen en leidinggeven
Groepsgericht leiderschap
Maatschappelijke betrokkendheid
Marktgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Welke aardigheden, denkt u, dat een <35 professional kan overdragen (training, mentoring, coaching etc.) aan een >55 professional in uw sector?
1 - Weinig
2
3
4
5 - Veel
Overtuigen
Visie
Organisatiesensitiviteit
Het opbouwen van relaties en netwerken
Impact en invloed
Assertiviteit en het gebruik van positionele macht
Motiveren, coachen en leidinggeven
Groepsgericht leiderschap
Maatschappelijke betrokkendheid
Marktgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
DEEL D – PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
Welke vaardigheden, denkt u, dat een >55 professional kan overdragen (training, mentoring, coaching etc.) aan een <35 professional in uw sector?
1 - Weinig
2
3
4
5 - Veel
Zelfbeheersing en zelfvertrouwen
Consistent handelen
Flexibiliteit
Betrokkenheid bij de organisatie
Analytisch denken
Conceptueel denken
Initiatief
Interpersoonlijke begrip
Begrip van de organisatie
Prestatiegerichtheid
Teamwerk en samenwerking
Zorg voor orde, kwaliteit en nauwkeurigheid
Informatie verzamelen
Emotionele Intelligentie
Stress Management