แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการให้บริการประชาชน จึงเปิดเว็บไซต์ www.damrongdham.moi.go.th  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ให้สามารถได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการรับบริการ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการปฏิบัติงานของศูนย์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
2. ให้ท่านเลือกตอบเฉพาะงานบริการที่ท่านได้ใช้บริการ (เน้นผู้รับบริการ) โดยทำเครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่าน มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร และการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
งานบริการที่ต้องการแสดงความคิดเห็น *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy