Valachien Gym Kids
Přihláška do oddílu Copacabana Valachien Gym - dětský oddíl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Příjmení *
Jméno *
Datum narození *
Adresa *
Pojišťovna *
Zákonný zástupce *
Emailová adresa *
Telefon *
GDPR *
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně fotografických a video záznamů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Poskytnutím osobních údajů v rozsahu vyplněné registrace na aikido seminář dobrovolně uděluje Aikido dojo Soběslav a Slovenské asociaci aikido jako provozovateli souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem organizování tréninků, seminářů. Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávání, právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen, může dotyčná osoba uplatnit e-mailovou zprávou zaslanou na adresu valachiengym@gmail.com. Osobní údaje, jejichž poskytnutí je dobrovolné, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou zpracovávány na žádný jiný účel, než na ten, na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují, neposkytují třetím stranám (s výjimkou jejich poskytování příjemcům, kterými se v tomto případě rozumí externí organizátoři semináře - fyzické a právnické osoby - dojo / kluby, které se spolupodílejí na organizačním zabezpečení semináře) a nedochází k přenosu do třetí země.
*
2. Potvrzuji, že cvičím na vlastní odpovědnost a v případě úrazu nebo smrti si nebudu uplatňovat žádnou finanční ani nefinanční kompenzaci
*
3. Souhlasím s pořízením fotografického a video záznamu mé osoby (mého dítěte) a jeho zveřejnění na Facebooku a Instagramu Copacabana Valachien Gym a na internetových stránkách www.valachiengym.cz
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy