ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Στάδιο Α' αξιολόγηση Ενδιαφέροντος υποψήφιων Δικαιούχων
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα τμήμα της μελέτης που διενεργεί η ΕΤΑΛ Α.Ε., με σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Η "Στρατηγική" του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οφείλει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής αναγνώρισης των χαρακτηριστικών μιας περιοχής αλλά και των αναγκών της.

Το LEADER δεν είναι ένα απλό χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι μια προσπάθεια η ίδια η μικρο-κοινωνία και τοπική οικονομία μιας επιλεγμένης περιοχής να χαράξει τις δικές της επιλογές για την περιβόητη τοπική ανάπτυξη. Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Η συνοπτική εκδοχή της Τ.Α.Σ. είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε πρόσκλησης, οι ειδικοί στόχοι της πρόσκλησης, τα κριτήρια και η επιλογή των πράξεων και η ενθάρρυνση των κατοίκων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι σημεία που κρίνουν τον ρόλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης.

Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τον χρόνο και τον κόπο σας για μια ειλικρινή  απάντηση, με σκεπτικό το συλλογικό συμφέρον του τόπου με όσο πιο αντικειμενικό τρόπο μπορείτε.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε υποψήφιους δικαιούχους του Τοπικού προγράμματος που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα αποτελέσουν στοιχεία εμπιστευτικά με πρόσβαση μόνο από στελέχη της εταιρείας για ένα χρόνο και η επεξεργασία θα ακολουθεί τις αρχές μη κοινοποίησης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε διευκρίνηση.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής
ΕΤΑΛ Α.Ε.
 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Όνομα  & Επώνυμο *
2. Φύλο (γένος) *
3. Εύρος Ηλικίας (κύριου ενδιαφερόμενου) *
4. Τηλέφωνο *
5. Κωδικός Πρότασης μου στο ΠΣΚΕ (πληκτρολογείτε μόνο τους αριθμούς) *
6. Πώς πληροφορηθήκατε για την πρόσκληση του προγράμματος LEADER; *
Required
7. Τι σας προκάλεσε το ενδιαφέρον στην Πρόσκληση του LEADER, σε σχέση με άλλες προσκλήσεις προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τη μικρή επιχειρηματικότητα; *
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Μελέτησα το πρόγραμμα και το θεώρησα ευκαιρία για την δραστηριότητα μου
Με ενθάρρυναν γνωστοί μου που γνώριζαν για το πρόγραμμα για να συμμετάσχω
Οι ενέργειες ενημέρωσης που διοργανώθηκαν από την ΕΤΑΛ με κινητοποίησαν
Χρειαζόμουν άμεσα χρηματοδότηση για την επιχείρηση μου
Πληροφορήθηκα ότι θα συμμετέχουν επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι ίδιες ή παραπλήσιες με τη δική μου
Θεώρησα ότι θα είναι πιό εύκολο να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα που έχει τοπική διαχείριση
8. Θεωρείτε ότι υπάρχει καλή ενημέρωση, ακόμη και σε απομακρυσμένα χωριά του νησιού της Λέσβου; *
9. Από τη στιγμή που σκεφτήκατε να προσπαθήσετε απευθυνθήκατε έστω μια φορά στην ΟΤΔ, ΕΤΑΛ Α.Ε. για να πάρετε πληροφορίες; *
10. Παρακολουθήσατε κάποια ενημέρωση της ΕΤΑΛ Α.Ε.; Οι εκδηλώσεις της ΕΤΑΛ Α.Ε. σας κινητοποίησαν; (συμφωνώ πλήρως=5, διαφωνώ πλήρως=1) *
5
4
3
2
1
Είδα ότι γινόντουσαν ενημερώσεις, παρακολούθησα κάποια και με κινητοποίησε
Μετά από την ενημέρωση προβληματίστηκα και αναζήτησα περισσότερες πληροφορίες
Οι ενημερώσεις με έπεισαν και πήρα την απόφαση μου
Ζήτησα γνώμη και συμβουλή και από άλλους, π.χ. συμβούλους
Δεν ήταν για μένα κατανοητή η διαδικασία και οι ενημερώσεις δεν με βοήθησαν
11. Υπάρχει κάποιο άλλο δίκτυο ή φορέας ενημέρωσης στην περιοχή σας από όπου πήρατε πληροφορίες; *
12. Από μια γενικότερη άποψη, κατά πόσο θεωρείτε ότι η δραστηριότητα και οι πληροφορίες από την ΕΤΑΛ Α.Ε. τελικά σας επηρέασαν και σας σας βοήθησαν στη διαμόρφωση της πρότασης σας; (Πλήρως ικανοποιητικά=5, Ελάχιστα ικανοποιητικά = 1) *
13. Στο πρόγραμμα LEADER για τη Λέσβο, έχετε δει κάτι που να σας ταιριάζει, εντοπίσατε ότι θα μπορούσε να ικανοποιηθεί κάποια ανάγκης σας ή προσωπική επιχειρηματική προσδοκία σας; (Πλήρως ικανοποιητικά=5, Ελάχιστα ικανοποιητικά = 1) *
5. Συμφωνώ πλήρως
4. Συμφωνώ
3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
2. Διαφωνώ
1. Διαφωνώ πλήρως
Το είδα σαν εικαιρία γιατί αναφερόταν σε πράγματα που ήθελα από μόνος/η μου να πραγματοποιήσω αλλά δίσταζα.
Με ξάφνιασε και με έκανε να σκεφτώ ότι είναι ευξκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό
Θα σκεφτόμουν τις ίδιες επιχειρηματικές ενέργειες αν έκανα πρόταση και σε άλλο πρόγραμμα
14. Γνωρίζετε ότι το Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών στη Λέσβο είναι διαχρονικά έργο LEADER; *
15. Εάν ΝΑΙ, Θεωρήσατε ότι θα μπορούσε να ταιριάξει ως πλεονέκτημα της Λέσβου και να ενισχύσει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα; (παρακαλούμε δώστε μας με λίγες λέξεις ένα παράδειγμα)
16. Γνωρίζετε για τους στόχους-φιλοσοφία του προγράμματος; Σας επηρέασαν για αποφάσεις που πήρατε για την πρόταση σας και σε τι βαθμό? *
Πολύ
Αρκετά
Ουδέτερα
Λίγο
Καθόλου
Γνώριζα και αποφάσισα να ακολουθήσω και να προσαρμόσω την πρόταση μου
Είχα μια εικόνα και έκανα κάποιες προσαρμογές
Δεν ήμουν σίγουρος/η, και ζήτησα συμβουλές και απόψεις
Θεώρησα ότι δεν μου ταίριαζαν οι στόχοι του προγράμματος
Δεν με προκάλεσαν οι στόχοι, ενδιαφερόμουν μόνο για χρηματοδότηση
17. Κατά τον σχεδιασμό της πρότασης σας, προβλέψατε δαπάνες ή ενέργειες που θα σας έδιναν καλύτερη βαθμολογία και θα διαμορφώνατε καλύτερη πρόταση; (Πλήρως ικανοποιητικά=5, Ελάχιστα ικανοποιητικά = 1) *
18. Θεωρείτε ότι η διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στη πρόσκληση ενισχύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη για την επιλογή προτάσεων χρηματοδότησης;  (Πλήρως ικανοποιητικά=5, Ελάχιστα ικανοποιητικά = 1) *
19. Πως αντιμετωπίσατε το ενδεχόμενο του περιορισμένου προυπολογισμού της πρόσκλησης και του ανταγωνισμού; *
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Προσπάθησα η πρόταση μου να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης και να πάρει καλή βαθμολογία
Μελέτησα τα κριτήρια και βρήκα ότι σε αρκετά μπορούσα να πάρω καλή βαθμολογία
θεώρησα ότι λόγω της οικονομικής συγκυρίας δεν θα υπήρχε ιδιαίτερος ανταγωνισμός
Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, απλά δοκίμασα να υποβάλλω πρόταση
20. Το ποσοστό χρηματοδότησης ήταν σημαντικός παράγοντας για τις αποφάσεις μου. (Πολύ=5 - καθόλου=1) *
21. Η γενικότερη οικονομική κατάσταση με επηρέασε στις αποφάσεις μου και θεώρησα ότι έπρεπε να συμμετάσχω (Συμφωνώ απόλυτα=5, Διαφωνώ απόλυτα=1) *
5
4
3
2
1
Η αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες (οικονομική κρίση, επιπτώσεις προσφυγικού) με προβλημάτισαν ότι κάτι πρέπει να κάνω για να επιβιώσει η επιχείρηση μου και αποφάσισα να επενδύσω.
Λόγω των συγκυριών δίστασα πολύ και αποφάσισα να κινηθώ συντηρητικά
Οι συγκυρίες ήταν μια εθκαιρία για την επιχειρηματική μου δραστηριότητα
Δεν με απασχόλησε, έψαχνα απλά χρηματοδότηση
22. Οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης μου... (απαντάτε στα παρακάτω με Συμφωνώ απόλυτα=5, Διαφωνώ απόλυτα=1) *
5
4
3
2
1
Πολύ δύσκολες, σκέφτηκα ότι δεν θα τα κατάφερνα
Δεν περίμενα τόσο περίπλοκες διαδικασίες
Ήταν δύσκολες αλλά τα κατάφερα με βοήθεια από την ΕΤΑΛ Α.Ε.
Με βοήθησαν σύμβουλοι και δεν μου φάνηκαν δύσκολες
Δεν με ξάφνιασαν, το ίδιο συμβαίνει στην επιχειρηματική μου δραστηριότητα
Με βοήθησε πολύ που μπορούσα να στείλω συμπληρωματικά στοιχεία και να διευκρινίσω την πρόταση μου
23.1 Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα LEADER, είναι σχεδιασμένο για να ταιριάζει στην περιοχή και να επιλέγει πρωτότυπες και ποιοτικές προτάσεις; *
23.2  Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα LEADER, ο σχεδιασμός του (υποδράσεις-στρατηγική) και τα έργα που τελικά επιλέγονται δημιουργούν  "ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ" στην περιοχή της Λέσβου? *
24. Πόσο αισιόδοξος/η είστε για το μέλλον, (πέρα από τις τρέχουσες συγκυρίες ) σε σχέση με το όραμα σας για την υλοποίηση της πρότασης σας, για ένα καλύτερο μέλλον για την επιχείρηση σας με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα LEADER; *
25. Πώς θα ιεραρχούσατε τη σημασία που έχουν για εσάς οι παρακάτω λέξεις-εκφράσεις σε σχέση με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και την πρόταση σας στο LEADER; *
Πολύ σημαντικό
Αρκετά σημαντικό
Όχι τόσο σημαντικό
Λίγο σημαντικό
Δεν είναι σημαντικό
1. Ανταγωνιστικότητα
2. Τοπικότητα - Τοπική διαχείριση
3. Νησιωτική Περιοχή - ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
4. Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων
5. Μεταφορά Γνώσης , εκπαίδευση
6. Κοινωνική Συνοχή - Ποιότητα Ζωής
7. Εμψύχωση της Επιχειρηματικότητας
8. Πολιτισμός - Κουλτούρα
9. Περιβάλλον - Κλιματικές αλλαγές
10. Οικονομική μεγέθυνση - Αποεπένδυση
11. Καινοτομία - Εξειδίκευση
12. Αναπτυξιακό Όραμα - Εμπιστοσύνη
26. Πώς θα αξιολογούσατε το ρόλο της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου - ΕΤΑΛ Α.Ε., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης που διαχειρίζεται το πρόγραμμα LEADER; Παρακαλούμε ελεύθερα να κρίνετε σύμφωνα με τις παρακάτω εκφράσεις *
Πολύ σημαντικό
Αρκετά σημαντικό
Όχι τόσο σημαντικό
Λίγο σημαντικό
Δεν είναι σημαντικό
1. Εμπιστοσύνη - Διαφάνεια
2. Αναπτυξιακό Όραμα
3. Ευελιξία-Εξεύρεση Λύσεων
4. Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού
5. Εμψύχωση
6. Κοινωνική Συνοχή - Ποιότητα Ζωής
7. Εμψύχωση της Επιχειρηματικότητας
8. Πολιτισμός - Κουλτούρα
9. Περιβάλλον - Κλιματικές αλλαγές
10. Οικονομική μεγέθυνση - Αποεπένδυση
11. Καινοτομία - Εξειδίκευση
12. Επαγγελματισμός-Αξιοπρέπεια στην αντιμετώπιση
27. Πώς θα αξιολογούσατε το ρόλο της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης που διαχειρίζεται το πρόγραμμα LEADER. Τί ρόλο παίζει η ΕΤΑΛ στη περιοχή της Λέσβου; Για την κάθε πρόταση παρακαλούμε απαντήστε από το 5 (Πολύ) έως το 1 (καθόλου) *
5
4
3
2
1
Σχεδιάζει και υλοποιεί Πραγματική Τοπική Στρατηγική βάση των πραγματικών αναγκών της Λέσβου
Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία των προγραμμάτων, επιχειρεί να διευκολύνει τους υποψηφίους στις διαδικασίες
Έχει καλή οργάνωση και επαγγελματισμό
Εμψυχώνει την τοπική κοινωνία για να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να ενεργοποιηθεί η επιχειρηματικότητα
Ασκεί το έργο της με διαφάνεια και συνέπεια
Προσπαθεί όλα τα παραπάνω αλλά οι κανόνες που θέτει δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Οι απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές για εμάς και θα αξιοποιηθούν για να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο αντικείμενο μας.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy