Xornada Financiamento Local. Inscricións
Sábado, 23 de febreiro
Apelidos *
Your answer
Nome *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Concello *
Your answer
Pertenzo a unha marea local (de ser así, a cal?)
Your answer
Necesito espazo de conciliación *
Política de Privacidade
Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por EN MAREA, co enderezo en Santiago de Guayaquil 7, 15702 (Santiago de Compostela), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade do devandito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web no que vostede nos facilitou os seus datos. Os datos facilitados non serán cedidos a terceiras persoas salvo nos casos en que exista unha obriga legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de cancelación, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. EN MAREA non elaborará ningún tipo de “perfil” en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. Así mesmo, EN MAREA cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes. A persoa usuaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos, e a non ser obxecto de decisións individualizadas e automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante a persoa responsable do tratamento no enderezo anteriormente mencionado, ou por correo electrónico á Delegada de Protección de Datos: dpd@enmarea.gal. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente. EN MAREA adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiras persoas poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros da persoa usuaria.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service