Pētījuma tēmas un ievada pieteikšana
Autora vārds un uzvārds *
Ja pētījumam ir vairāki autori, atdaliet tos ar komatiem!
Jūsu atbilde
Skola *
Ja autori pārstāv dažādas skolas - ierakstiet visas skolas tādā pašā secībā, kā "Autoru vārds un uzvārds" ailītē!
Jūsu atbilde
Klase *
Ja autori pārstāv dažādas klašu grupas - ailītē "Cits/Other" ierakstiet visas klases tādā pašā secībā, kā "Autoru vārds un uzvārds" ailītē!
Pētījuma nosaukums *
Jūsu atbilde
Pētījuma satura īss izklāsts (kas pilnajā versijā kalpos kā darba ievaddaļa) *
Vienas vai vairāku A4 lapu apjomā
Jūsu atbilde
Vai Tev jau ir darba vadītājs? *
E-pasta adrese saziņai *
Netiks publiskota
Jūsu atbilde
Iesniegt
Nekad neiesniedziet paroles, izmantojot Google veidlapas.