แบบสอบถามความคิดเห็นเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย หรือ ภสท (PAT)
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ และพัฒนา เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย หรือ ภสท (PAT) โดยข้อมูลที่ได้จากท่านถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สมาคม สำหรับการนำไปประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารและดำเนินงาน รวมถึงสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องให้กับความต่องการ ของสมาชิก และหรือเภสัชกร เครือข่ายเภสัชกรรม ที่ 5 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ท่านเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพสาขาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
2. เพศ
3. อายุกี่ปี
4. อาชีพของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms