Khảo Sát Khách Hàng VLCM

Lời đầu tiên, Ban Điều Hành xin gửi cảm ơn đến quý Nhân sĩ đã dành sự yêu quý và ủng hộ nhiệt tình Võ Lâm Chi Mộng trong suốt thời gian qua. Để phục vụ được tốt hơn và mang lại nhiều hoạt động hấp dẫn, BĐH rất mong các Nhân Sĩ dành chút thời gian để hoàn thành bảng khảo sát dưới đây:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Đánh Giá Chung
  Hệ thống Trang bị & Thú Cưỡi
  Hệ thống Thần Binh
  Hệ thống Tuyệt Học - Kỹ Năng
  Hệ thống Mạnh Hóa (Cung Tiễn, Nâng cấp Đá, Nội Công, Quan Ấn, Sưu Tập…)
  Hệ thống PK (Hoa Sơn Luận Kiếm, Đại Hội Tỷ Võ, Chiến Trường, 3VS3…)
  Hệ thống Event
  Kênh Thông Tin - Cộng Đồng
  Chăm Sóc Khách Hàng
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question