แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้ เป็นการสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ตรงตามความต้องการผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 7 ส่วน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 : ด้านกระบวนการทำงานของระบบ 
ส่วนที่ 3 : ด้านการให้บริการ
ส่วนที่ 4 : ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
ส่วนที่ 5 : ด้านการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์ของระบบ
ส่วนที่ 6 : ด้านการใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 7 : ข้อเสนอแนะในภาพรวม

กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณกฤษณา วัฒนะ/คุณเสาวลักษณ์ นรานุภาพ 
โทร 0 2561 2445 ต่อ 704

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อหน่วยงาน (ระดับสูงสุด เช่น กรม/สำนัก/องค์การ/มหาวิทยาลัย) *
1.2 ชื่อหน่วยงาน (ระดับ กอง/กลุ่ม/ฝ่าย/ภารกิจ/ศูนย์) *
2. สังกัดกระทรวง
*
3.  ประเภทหน่วยงาน *
4.  อาชีพ *
5. วัตถุประสงค์การเข้าใช้งาน (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
*
Required
6.  การเข้าใช้งานระบบ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy